Kakopedija > Pisanje novog članka

Pisanje novog članka

Pre pisanja novog članka, savetujemo vam da pročitate:

 • Naslov članka mora da počinje sa rečju "Kako"
 • U polju iznad treba napisati uvodni paragraf članka. Poželjno je da se u nekoliko rečenica opiše sadržaj članka.
 • U polju iznad detaljno opisati sve korake koji su potrebni da bi se tema članka uspešno obavila. Svaki korak odvojiti novim redom tj. paragrafom.
 • Slika koju je poželjno dodati uz članak. Potrebno je da odgovara naslovu članka ili da predstavlja opis koraka. Molimo Vas da bude minimalno 500px široka.
 • Slika broj 2 koju želite dodati uz članak.
 • Kategorije

 • Odabrati odgovarajuću kategoriju u kojoj članak priprada.
 • Ukoliko želite da se Vaš članak nađe u okviru još jedne kategorije izaberite i ovo polje.
 • Ukoliko niste našli odgovarajuću kategoriju za Vaš članak, ovde možete upisati novu.
 • Dodatni podaci

 • U polju iznad opciono napisati do 5 saveta koje preporučujete uz članak.
 • U polju iznad opciono napisati do 5 upozorenja koje biste napomenuli kao bitne uz članak.
 • U polju iznad nabrojati stvari ili predmete za koje mislite da su neophodne kako bi se koraci u članku uspešno obavili. Svaku stavku odvojiti zarezom.