Kako se postaje sudski tumač

Sudski tumači su veoma cenjeni profesionalci čije usluge su potrebne svakom društvu. Međutim, sam proces u kojem neko postaje sudski tumač je malo konfuzan. Postoje različite informacije o tome koji su uslovi da neko počeo da se bavi ovom profesijom pa ćemo u ovom tekstu navesti neophodne stvari za otpočinjanje ovog posla kako bismo rasvetlili „misteriju“, kao i zahteve koji moraju biti ispunjeni.
sudski-tumac

Kako se postaje sudski tumač

Sudski tumač je jezički profesionalac čije usluge koristi sud za svoje potrebe, a mogu ih koristiti i pravna i fizička lica. Iako je on dužan da prihvati svaki poziv suda, kao i propisanu tarifu za svoje usluge, slobodan je da bira poslove koje će prihvatiti od fizičkih i pravnih lica i da predloži cenu koju želi za svoj rad. Osnovna razlika između prevodioca i sudskog tumača je ta što sudski tumač poseduje pečat sa svojim imenom kojim overava svoje prevode. To znači da se tim pečatom garantuje istovetnost prevedenog teksta sa originalnim. Ovo je najčešće potrebno kada su u pitanju prevodi pravnih akata, izvodi iz matičnih knjiga, uverenja, državljanstva.

Da bi neko ko se bavi prevođenjem postao i sudski tumač potrebno je da ispuni određene uslove. To je, naravno, izuzetno poznavanje maternjeg jezika, kao i jezika za koji želi da bude tumač. Iako se ovom profesijom obično bave diplomirani filolozi, to ne mora uvek da bude slučaj. Sudski tumači ne moraju imati završen filološki fakultet, ali moraju imati visoko obrazovanje i obimno poznavanje jezika. Zbog toga ne treba da nas buni kada čujemo da neko poseduje pečat sudskog tumača, a po profesiji je advokat, ekonomista ili nešto treće. Dakle, možemo da zaključimo da je jedan od osnovnih uslova za postajanje tumača sveobuhvatno znanje maternjeg i stranog jezika.

Jedina instutucija koja je ovlašćena za raspisivanje konkursa za sudskog tumača za određeni jezik je Ministarstvo pravde. Bitno je napomenuti da ne postoji određeni vremenski interval u kojem se raspisuje konkurs, ali je praksa da se to čini jednom godišnje i to samo za opštine u kojima postoji potreba za tumačem za određeni jezik. Sud u toj opštini upućuje zahtev Ministarstvu pravde pa ono objavljuje konkurs na koji se mogu javiti profesionalci koji zadovoljavaju određene zahteve. Konkurs se objavljuje u Službenom glasniku.

Pored već spomenutog znanja jezika, osoba koja želi da postane tumač mora da dostavi dokaz o znanju radnog jezika. Ukoliko to nije osoba sa završenim filološkim fakultetom gde diploma služi kao dokaz, potrebno je da se dostavi sertifikat o znanju jezika ili se mora polagati ispit u Ministarstvu pravde. Osoba koja konkuriše mora imati prevodilačko iskustvo od minimum pet godina. Pored stručnih kvalifikacija, neophodno je i da osoba koja konkuriše za sudskog tumača uživa određeni ugled u opštini za koji se konkurs raspisuje, da je državljanin Republike Srbije, da ima više od 18 godina i da nije osuđivano za počinjavanje krivičnog dela. Naravno, mora da bude i prijavljen na adresi u opštini u kojoj je potreban sudski tumač.

O postavljanju tumača odlučuje isključivo ministar. Kada je predata sva dokumentacija, kandidat čeka određeno vreme, najčešće je to nekoliko meseci. Rešenje mu stiže na kućnu adresu. Ako rešenjem postaje tumač, polaže zakletvu u Ministarstvu pravde i dobija pečat kojim overava prevode i garantuje za njihovu istovetnost sa originalnim tekstom.

Zabrana kopiranja članka

Ceo sadržaj ovog članka je vlasništvo sajta Kakopedija.com i autora, ukoliko nije drugačije napisano. Njegovo preuzimanje je uslovljeno Creative Commons 3.0 licencom. Svako kopiranje i korišćenje materijala bez navođenja autora i linka ka izvoru, ili korišćenje u komercijalne svrhe smatra se kršenjem autorskih prava i podleže zakonskim sankcijama.

Sanja Stojkov

SLIČNO

neverbalna komunikacija

Kako neverbalno komuniciramo

Svaki put kad nekome uputimo verbalnu poruku, uputimo i neverbalnu. Sve što kažemo propraćeno je …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *