Odgovor na: Pravni saveti

Home Forumi Pitanja i odgovori Pravni saveti Odgovor na: Pravni saveti

#15687

Evo ovako :): Članom 118. Zakona o radu propisano je da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju. Iz odredbe proizlazi da zaposleni ima pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada što znači da naknada troškova pripada zaposlenom za dane kojima je dolazio na posao. Za dane odsustvovanja sa rada (bolovanje, plaćeno odsustvo, godišnji odmor) zaposleni nema to pravo. Samim Zakonom ostavljeno je da se ova odredba detaljnije precizira opštim aktom i ugovorom o radu, znači da moze prevoz biti obuhvaćen i osnovnom platom. U smislu odredbi Zakona pod opštim aktom smatraju se kolektivni ugovor i pravilnik o radu. Opštim aktom (kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu) i ugovorom o radu može se utvrditi do koje udaljenosti se obezbeđuje naknada ovih troškova, da li je to cena autobusa i/ili voza. Opštim aktom i ugovorom o radu može se predvideti da poslodavac može zaposlenima kupiti mesečnu kartu, može obezbediti sopstveni prevoz, isplatiti naknadu prevoza u novcu u visini prevozne karte u javnom saobraćaju na način koji utvrdi ili na drugi način obezbediti prevoz za dolazak na rad i odlazak sa rada.

Nadam se da sam pomogla.

Хвала правнице, јеси наравно.