Odgovor na: Pravni saveti

Home Forumi Pitanja i odgovori Pravni saveti Odgovor na: Pravni saveti

#16125
Sarenalaza
Sarenalaza
Član

imam i ja pitanje za pravinka….. Bivša firma gde sam radio nece da mi vrati radnu knjizicu, da bijem nekoga ili?

Ne morate nikoga da bijete.

Zakonom o radu je propisano da je poslodavac dužan da zaposlenom vrati uredno popunjenu radnu knjižicu na dan prestanka radnog odnosa. nepostupanje po ovoj odredbi je prekrsaj. Yakonom o radu je takodje propisano da ce se, novčanom kaznom od 20.000 dinara kazniti na licu mesta poslodavac sa svojstvom pravnog lica i preduzetnik ako zaposlenom ne vrati uredno popunjenu radnu knjižicu (član 204).Novčanom kaznom od 5.000 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu. Novcanu kaynu naplacuje inspektor rada na licu mesta.

Znaci, obratite se nadleznoj inspekciji rada.

Nadam se da sam pomogla. Javite se kada vam radna knjizica bude u rukama.

Srdacno, Sarenalaza.