Kako uraditi sociogram

Sociogram je tehnika koja na grafički način predstavlja podatke koji su sakupljeni pomoću sociometrijske metode. Na osnovu sociograma može da se vrši analiza iz koje se vide različiti odnosi u grupi jer se na taj način dobijaju različite kategorije kao što su: oni koji su usamljeni, odbačeni, zvezde u grupi, neizabrani, nepopularni i slično.

Da bi se uradio sociogram treba pre svega znati šta njegovi podaci donose, kako interpretirati rezultate i koordinirati dalje tim informacijama.

Ne postoji jedan jedini način da se razvije sociogram, ali ono počinje sa istraživanjem koji treba da ispuni svaki član grupe. Grupa može da bude šira porodica, škola, društvo ili čak veće mreže.
Sociogram

Kako uraditi sociogram

Kada se grupi da sociometrijski upitnik onda se ima za cilj da se odredi položaj svakog pojedinca unutar grupe. Položaj pojedinca u odnosu na druge može da bude u privlačenju, odbijanju ili ignorisanju.

Ispitanicima mogu da se postave pitanja kao što su:
1. Pitanja vezana za aktivnosti zajedničkog sedenja u školskoj klupi, druženja u slobodno vreme, rada na nekom grupnom zadatku, odlaska na ekskurziju…
2. Na osnovu toga, članovi grupe mogu vršiti pozitivan i negativan izbor za određene aktivnosti pri čemu se njihov izbor može odnositi na jednu ili više aktivnosti

Kada se prikupe rezultati, onda se pristupa obrađivanju. Može se obrađivati putem analize sociometrijske matrice (tablice), analize sociometrijskih indeksa (individualnih i grupnih), grafičke analize (sociogram), statističke analize.

 1. Rešiti na kojoj ciljnoj grupi će se uraditi sociometrijsko istraživanje. Sprovesti sve neophodne pripreme kako bi se isti sproveo.
 2. Sprovesti sociometrijsko ispitivanje na toj ciljnoj grupi. To može biti npr. jedno razredno odeljenje.
 3. Nakon završetka istraživanja, sakupiti podatke i prikazati ih u dvodimenzionalnom obliku matrice. Vertikalne i horizontalne ose su namenjene za imena (stvarnim ili kodiranim) ispitanika, a svaka kutijica je označena sa pozitivnim ili negativnim simbolom kod koji predstavlja postojanje ili stupanj odnosa.
 4. Izraditi sociogram tog odeljenja pomoću posebne matrice.
 5. Rasporediti podatke prostorno prema društvenoj povezanosti. Tu simboli imaju značaj. Različiti sociogrami koristiti različite simbole, ali često se kvadrati ili krugovi koriste za opisivanje muškaraca, trougli su dodeljeni za žene, debelim ili duplo podvučene strelice predstavljaju snažne veze, tanke ili isprekidane strelice ukazuju na slabe veze, različite boje odgovaraju hijerarhijskim pozicijama (što je korisno u sociogramima koji ispituju radne snage u kompanijama), itd. Svaka osoba u mreži predstavlja simbol, a linije su ono što ih povezuje. Ponekad sociogrami prikazuju više podgrupa unutar jedne podgrupe. U takvom slučaju, različite podgrupe su grupisane zajedno i prikazuju veze unutar i između pojedinih podgrupa.
 6. Izračunati njihove individualne indekse i napraviti rang učenika prema vrednostima indeksa koji su dobijeni.
 7. Izračunati grupne, zajedničke indekse i analizirati strukturu socijalnih odnosa koji se nalaze u toj ispitivanoj grupi.
 8. Ispitati koji su motivi pozitivnog, a koji negativnog izbora za aktivnosti.

Kod sociograma ispitanici se označavaju rednim brojem i prikazuju se u koncentričnim krugovima gde je vidljiv položaj svakog pojedinca u grupi i kompletna struktura njihovih socijalnih odnosa u grupi. Ispitanici mogu da budu u uzajamnom pozitivnom, uzajamnom negativnom odnosu, da budu samo u jednom odnosu pozitivni odnosno da budu negativni.

Vaša reklama u ovom članku?
Sponzorišite ovaj članak sa reklamom ka vašem sajtu, poslu, ponudi.. Budite brži od vaše konkurencije. Kliknite ovde za više informacija

Saveti

Zabrana kopiranja članka

Ceo sadržaj ovog članka je vlasništvo sajta Kakopedija.com i autora, ukoliko nije drugačije napisano. Njegovo preuzimanje je uslovljeno Creative Commons 3.0 licencom. Svako kopiranje i korišćenje materijala bez navođenja autora i linka ka izvoru, ili korišćenje u komercijalne svrhe smatra se kršenjem autorskih prava i podleže zakonskim sankcijama.

Nataša Uskoković

Avatar photo

2 komentari

 1. Avatar photo

  Deluje interesantno, ali i pored svih objašnjenja, meni još uvek malo konfuzno. Definitivno ovime treba da se bave samo osobe koje su stručne u toj oblasti.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *