Obrazovanje i društvo

Kako napisati sastav na temu „Kako sam proveo letnji raspust“

Kako sam proveo letnji raspust

Tokom celog školovanja, kada je u pitanju predmet maternjeg jezika i književnosti, javljaju se poteškoće u pisanju sastava, seminarskih radova, prikaza određenih dela ili razumevanja sadržaja koji treba pročitati, pa možda kasnije i preneti na papir. Sastavi predstavljaju naše reči prenete na papir, preciznije, naše impresije, doživljaje, stavove, poglede, želje, namere ili događaje koji nas vezuju za određeni period života, …

Pročitaj »

Kako postati sudski prevodilac

sudski prevodilac

Sudski prevodioci izdaju prevode koji moraju biti potpuno verni originalnom tekstu uz overu pečatom stalnog sudskog prevodioca, odnosno tumača, ali koja je razlika između sudskog prevodioca i sudskog tumača? U principu, nema razlike jer je naziv “sudski prevodilac” novi termin za sudskog tumača. Ipak, postoje bitne razlike između prevodioca i sudskog prevodioca. Razlika između prevodilaca i sudskog prevodioca Ako se …

Pročitaj »

Kako postati javni beležnik

kako postati notar

Kao jedna od profesija koje su obavljale delatnost na polju prava čija je funkcija da overava ugovore, punomoćja, sporazume i mnoga druga pismena obaveštenja u pravnom prometu javlja se profesija notara odnosno javnog beležnika. Koreni ove profesije postoje još u okviru instituta drevnog rimskog prava, a na našim prostorima istu srećemo u određenim pravnim rešenjima između dva svetska rata u …

Pročitaj »

Kako treba da izgleda seminarski rad

kako napisati seminarski rad

Seminarski rad predstavlja obradu određene teme od strane studenta ili učenika na temu koju je odabrao i zadao profesor, ili ju je student ili učenik odabrao u dogovoru sa profesorom. Svrha seminarskog rada jeste iznošenje mišljena potkrepljenog literaturom, istraživanje i pronalaženje i dolaženje do novih činjenica i zaključaka, uz napomenu da se one ne kose sa naukom, temom i da …

Pročitaj »

Kako – Odricanje bosanskog državljanstva

Signing testament

Razgovarali smo sa advokatom Almom Prnjavorac i advokatom Azur Prnjavorac, pravnim ekspertima za pitanja državljanstva Bosne i Hercegovine. U kojoj godini je bilo najviše odricanja i kako ocjenjujete naredne godine ? Najviše odricanja od državljanstva BiH je bilo 2003 godine, ocjenjujem da će se u svakoj narednoj godini taj broj znatno smanjivati, te da će mnogo države u budućnosti omogućiti …

Pročitaj »

Kako dobiti Ispis iz bosanskog državljanstva

naslovna 1

Koliko državljana Bosne i Hercegovine živi u zemljama koje ne dopuštaju dvojno državljanstvo ? Po zadnjim podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, broj bh. iseljenika je oko 2 miliona, od toga u državama koje ne dopuštaju dvojno državljanstvo sa državama koje nisu članice Europske Unije (slučaj kakav je kod nas u BiH, te kakav je do …

Pročitaj »

Kako pripremiti žito za slavu (koljivo)

zito za slavu koljivo

Iako na prvi pogled deluje jednostavno, za pripremu slavskog žita potrebno je znati nekoliko trikova. Ako se ne pripremi na adekvatan način, može se desiti na pšenica ima nakiseo ukus i da bude vodnjikava. Pročitajte kako da slavsko žito bude postojano i ukusno. Za to će vam biti potrebno svega nekoliko minuta, a zahvaljujući ovom uputstvu moći ćete da spremate …

Pročitaj »

Kako analizirati delo „Proces“ Franca Kafke

franc kafka proces

Franc Kafka rođen je 1883. godine u jednoj jevrejskoj porodici u Češkoj. Školovao se u Pragu, gde je i doktorirao prava, na Karlovom univerzitetu, jednom od najstarijih univerziteta u Evropi. Kasnije se razboleo od tuberkuloze, koja je bila i uzrok njegove smrti. Umro je 1924. godine na jednoj bečkoj klinici na kojoj se lečio. Njegov grob nalazi se u Pragu. …

Pročitaj »

Kako nastaje polarna svetlost

polarna svetlost

Polarna svetlost predstavlja jedan od najlepših prizora koji se može videti na noćnom nebu. Ljude je oduvek privlačila mističnost i lepota ove prirodne pojave. Pridavali su joj natprirodne moći, mudraci su proricali budućnost na osnovu njene pojave, a čak i u današnje vreme ljudi prelaze hiljade kilometara kako bi uspeli da je vide. Evo nekoliko činjenica koje će vam pomoći …

Pročitaj »

Kako funkcionišu vulkani

vulkani

Reč vulkan nastala je od latinske reči vulcanus – planina koja gori, tj. od reči Vulcan – bog ognja i vatre u starom Rimu. Vulkani se sastoje od vulkanske kupe (nastale nagomilavanjem lave na površini) i kratera (otvora kroz koji izbija erupcija). Da li ste se ikada zapitali kako i zašto nastaju vulkani? Da li ste se ikada zapitali odakle …

Pročitaj »

Kako poboljšati znanje engleskog jezika

ucenje engleskog

Za mnoge ljude, gramatika engleskog jezika je teška, pa čak i za one kojima je engleski maternji jezik. Gramatika ima kompleksna pravila koja je teško pratiti, tako da na kraju mnogi pričaju engleski ne obraćajući pažnju na gramatička pravila. Učenje jezika je proces koji traje, a ovo uključuje i engleski jezik. Engleski jezik se razvijao tokom stotina godina, a i …

Pročitaj »

Kako analizirati rukopis

Analiza rukopisa

Analiziranje rukopisa, ili grafologija je zasnovana na načinu na kojem pišemo reči i rečenice. Evo nekoliko jednostavnih i osnovnih pravila za analiziranje rukopisa, koji će nam pružiti intrigantan uvid u ljude oko nas. Otkrivanje tipa ličnosti analizom rukopisa može biti korisno u svim segmentima života. Može vam pomoći da bolje razumete vašeg partnera, kolege, konkurenta, slavne ličnosti, članove porodice, prijatelje, …

Pročitaj »

Kako se boriti i šta je korupcija

Korupcija na latinskom corruptio znači pokvarenost, podmitljivost, označava zloupotrebu službenog položaja radi ostvarivanja lične koristi. Istorija pokazuje da je korupcija stara koliko i država i da se ne može iskoreniti. Ali, može se svesti na minimalni nivo. Kako se boriti i šta je korupcija Negacija pravne države Jedno od osnovnih načela demokratskih pravnih sistema je da su pred zakonom jednaki. …

Pročitaj »

Kako napisati predlog za sporazumni razvod braka

razvod braka

Sporazumni razvod braka je jedan od načina da se brak razvede. Drugi način razvoda braka je razvod po tužbi u parničnom postupku. Da bi se brak razveo sporazumnim razvodom potrebno je, kako to i samo ime kaže da postoji sporazum, odnosno saglasnost supružnika o želji da se razvedu, kao i sporazum oko imovine toku su stekli u braku i oko …

Pročitaj »

Kako se definišu doprinosi

doprinosi

Mnogi smatraju da su se doprinosi prvi put pojavili u Engleskoj kako bi se prikupila finansijska sredstva za finasiranje izgradnje puteva, morskih brana, mostova i slično tokokm XIII veka. Međutim, u XIX veku dolazi do širenja upotrebe doprinosa za finansiranje izgradnje komunalnih objekata, vodovodne mreže, javne rasvete i tako dalje. Doprinose su prvo plaćali vlasnici imanja pored kojih su prolazili …

Pročitaj »

Kako prepoznati i sprečiti mobing

mobing

Zastrašivanje i maltretiranje je oblik agresivnog ponašanja u kome neka osoba svesno i namerno iz dana u dan povređuje neku drugu osobu ili je dovodi u neprijatne situacije. Ovo maltretiranje se može dešavati putem fizičkog kontakta, rečima ili na neki drugi, mnogo suptilniji način. Termin mobing se odnosi na situaciju kada je neko maltretiran na svom radnom mestu. Predstavlja neprijateljsku …

Pročitaj »

Kako održati govor

govor

Ljudi uglavnom imaju ogroman strah i tremu prilikom javnog obraćanja publici, čak i kad ta publika broji svega par kolega iz vaše firme, najuži krug porodice tokom nečijeg venčanja… Srećom, ovaj tekst vam može pomoći da prebrodite ovu veoma stresnu obavezu. Prva faza – priprema govora Izaberite glavnu poruku koju želite da prenesete svojim govorom – Bilo bi poželjno da …

Pročitaj »

Kako neverbalno komuniciramo

neverbalna komunikacija

Svaki put kad nekome uputimo verbalnu poruku, uputimo i neverbalnu. Sve što kažemo propraćeno je neverbalnim signalima koje šaljemo. Neverbalna komunikacija uključuje pokrete tela, intonaciju odnosno naglasak koji dajemo rečima, izraze lica, fizičku udaljenost sagovornika, stil oblačenja i drugo. Neverbalna komunikacija pomaže u komunikaciji i međuljudskim odnosima u privatnom i poslovnom životu. Međutim, neverbalna komunikacija je mač sa dve oštrice, …

Pročitaj »

Kako funkcioniše bioritam

bioritam

Koliko puta vam se desilo da vam sve ide od ruke, da ste prilično dobro raspoložni, da vam osmeh ne silazi sa lica a ponekad jednostavno nije vam ni do čega. Kada razmislite za to nemate nikakvo konkretno objašnjenje. Za takvo stanje je kriv upravo naš bioritam. Kako funkcioniše bioritam Bioritam nije horoskop – on ne predviđa niti objašnjava događaje. …

Pročitaj »

Kako definisati akcije

akcija

Akcija je alfa i omega biznisa. U suštini bez nje i nema biznisa odnosno on ni ne postoji. Narodna poslovica kaže:“Uludo hodaj, ali uludo ne stoj!“ Kako definisati akcije Akcija podrazumeva da ste stalno u pokretu i imate dinamičan način života i rada. Ona je u suprotnosti sa pasivnošću i mirovanjem. Preduzimanje bilo kakve aktivnosti smatra se akcijom. Ako niste …

Pročitaj »

Kako zapamtiti veliku količinu informacija

pamcenje informacija

Ljudski mozak ima određeni kapacitet memorije i pamćenja. Pamćenje može biti kratkoročno i dugoročno ali kapacitet odnosno količina zapamćenih informacija je varijabilna. Obično se sećate nečeg naučenog kroz „maglu“ ali nikako ne možete da izbistrite sliku i dođete do savršenog zapamćenog sadržaja bez obzira na metod i vreme kada ste to učili. Kako zapamtiti veliku količinu informacija Pre učenja bilo …

Pročitaj »

Kako odbraniti master rad

master rad

Odbrana diplomskog master rada predstavlja svečani čin za kandidata i značajni datum u njegovom životu. Posle uobičajne pisane procedure prijave, izrade i predaje rada, rad se javno brani pred komisijom. Kako odbraniti master rad Odbrana rada pred komisijom zove se javna odbrana rada i podrazumeva više etapa: Otvaranje javne odbrane podrazumeva da predsednik komisije poziva prisutne da ustanu, saopštava ispunjenost …

Pročitaj »

Kako se definiše platni bilans

platni bilans

Svaka država tokom godine obavi brojne transakcije u razmeni sa drugim zemljama, tako da je neophodno da se sve te transakcije i klasifikuju. Platni bilans jedne zemlje se definiše kao sistematski pregled svih transakcija koje jedna zemlja obavlja sa drugim zemljama u toku jedne godine. Kako se definiše platni bilans Platni bilans pokazuje tokove dobara, usluga i kapitala između posmatrane …

Pročitaj »

Kako naći savršenu lokaciju za fotografisanje portreta

savrsena fotografija

Jedan od najznačajnijih aspekata kod portretne fotografije je odabiranje savršene lokacije. Odabir lokacije će uticati na sve ostalo u vezi tog portreta: koje osvetljenje i rekvizite da koristite, koju gaderobu bi osoba koju fotografišete trebalo da nosi, kojih boja, kao i koja je najbolja poza koju treba da zauzme. Fotografisanje u studiju sa jednostavnom pozadinom je najbolji izbor, ali to …

Pročitaj »

Kako se definišu ljudske potrebe

ljudske potrebe

Ljudi kao prirodna i društvena bića imaju potrebu za različitim dobrima i uslugama. Zahvaljujući tome, oni mogu da funkcionišu u svojoj prirodnoj i društvenoj sredini. S obzirom da su svi ljudi različiti, samim tim i njihove potrebe su različite. Kako se definišu ljudske potrebe Klasifikacija ljudskih potreba ide od egzistencionalnih gde spadaju potrebe za hranom, odećom i stanovanjem do raznovrsnih …

Pročitaj »

Kako napraviti savršenu fotografiju

savrsena fotografija

Možda zvuči kao kliše, ali jedino pravilo u fotografiji je da nema pravila. Ipak, postoji nekoliko osnovnih smernica koje se mogu primeniti u skoro svakoj situaciji, a koje mogu znatno popraviti kvalitet fotografije. Ove smernice će pomoći da vaše fotografije budu kompletnije, prirodno izbalansirane, da pažnja bude pravilno usmerena na bitne objekte i da verno prenose doživljaj predela, objekta, lika… …

Pročitaj »

Kako razgovarati sa Bogom

prosli zivot

Molitva, ili jednostavno razgovaranje sa Bogom možda izgleda zastrašujuće i teško. Ali nada nije izgubljena. „Mi ne znamo da se molimo kao što bi trebalo, ali Duh to posreduje.“ Kako razgovarati sa Bogom Nađite vremena. Naravno, vi možete da se molite u bilo koje vreme i na bilo kom mestu, ali najbolje bi bilo da izdvojite određeno vreme da mirno …

Pročitaj »

Kako odabrati dobar restoran

kako izabrati restoran

Svakom od nas se desilo da za neku proslavu koja je nama bitna ili za novogodišnju noć izaberemo restoran koji je mnogo obećavao, a koji se na kraju ispostavio kao potpuni promašaj. Naravno od toga kakav restoran izaberete zavisi i kako ćete se provesti. Zato je potrebno da pažljivo birate kako biste izbegli neprijatna iznenađenja. Kako odabrati dobar restoran Birajte …

Pročitaj »

Kako napisati predlog za raspravljanje zaostavštine

zaostavstina

U našoj državi ostavinski postupak je postupak koji se po zakonu pokreće i vodi po službenoj dužnosti. Pa ipak, sudovi u Srbiji pribegavaju tome da ostavinski postupak sprovode tako što potencijalni naslednici pišu predloge za raspravljanje zaostavštine. Najčešće se građani za pomoć oko pisanja predloga za raspravljanje zaostavštine obraćaju profesionalnim licima, advokatima, ali i tada je neophodno da građani znaju …

Pročitaj »

Kako se pišu službena pisma

sluzbena pisma

Bez obzira na to što danas imamo mnogo načina da brzo ostvarimo potreban međusobni usmeni kontakt, dopisivanje je još uvek i potrebno i često. Telefonom se možemo sporazumevati o mnogim svakodnevnim stvarima, ali ima dosta slučajeva koji zahtevaju da pismeno izrazimo ono što želimo da kažemo. Kako se pišu službena pisma Ranije je veština pisanja bila vrlo komplikovana, vezana za …

Pročitaj »

Kako napisati esej

Esej

Pisanje eseja može biti izluđujući, iscrpljujući i frustrirajući proces, ali i ne mora biti takav. Puno toga zavisi od vašeg pristupa. Neki ljudi tome pristupaju ležerno i prirodni su talenti, dok drugi omrznu ovakvu formu izražavanja još od prvih razreda osnovne škole i prvih sastava. Uz malo usmeravanja i par korisnih saveta svako može napisati kvalitetan esej. Ako znate kako …

Pročitaj »

Kako naučiti francuski jezik

kako nauciti francuski

Francuski jezik je jedan od najlepših na svetu i svakako jedan od najpopularnijih. Spada u svetske jezike i jedan je od službenih jezika UN pored arapskog, kineskog, engleskog, ruskog i španskog. Ako vam je simpatičan i prijatan svakako ćete ga lakše savladati nego ako morate zbog škole, posla ili sl. Ovde je jednostavno uputstvo koje treba pratiti kako bi savladali …

Pročitaj »

Kako se radi korektura teksta

korektura teksta

Korektura predstavlja pažljiv pregled napisanog teksta, kako bi se pronašle i ispravile sve gramatičke greške, kao i greške u pisanju, odnosno kucanju. Ovo može biti veoma korisno prilikom pisanja seminarskih i diplomskih radova, kao i drugih stručnih tekstova. Evo nekoliko saveta kako da pažljivo i kvalitetno uradite korekturu pisanog teksta. Kako uraditi korekturu teksta Pre nego što uopšte pristupite korekturi, …

Pročitaj »

Kako rastemo i zašto prestajemo da rastemo

rast

Jedna od osnovnih osobina živih bića je da rastu. Rastenjem živo biće usavršava svoj sastav i funkcije. Najvažniji činioci koji izazivaju rastenje su nasledni. Kako rastemo i zašto prestajemo da rastemo Postoje nekoliko faze razvoja kroz koja prolaze ljudska bića. To su sledeće faze: embrionalna faza (u majčinom stomaku), period odojčeta, period detinjstva, mladosti, zrelog doba i na kraju starosti. …

Pročitaj »

Kako su nastali restorani

restorani

Iako kažemo da je domaća kuhinja najbolja, ipak često poželimo da izađemo u restoran, naravno ukoliko nam to finansijske mogućnosti dozvoljavaju. Naravno da to ne činimo zato što smatramo da je tamo hrana ukusnije, već jednostvano zato što je u ljudskoj prirodi da nekud izađe i da ima razvijeni socijalni život. Kako su nastali restorani Međutim postavlja se pitanje kada …

Pročitaj »

Kako ući u istoriju

kako uci u istoriju

Poštovani čitaoci pred vama je parodija na možda malo preteranu medijsku kampanju protiv svega i svačega iz prošlosti. Cilj redova koji su pred vama je isključivo da vas zabave. Ne želimo nikog da prozivamo. Svaka sličnost sa srpskim mentalitetom je slučajna i dobronamerna. Kako ući u istoriju Postoji samo jedan narod koji je mukom izdejstvovao neka priznanja i uspeh u …

Pročitaj »

Kako pravilno učiti

pravilno ucenje

Student ste? Želite da budete najbolji i da položite bolje od svih? Pravo rešenje nisu „puškice„, već učenje. Pomoći ću vam da brže i lakše naučite, a da to bude dobro naučeno. Kako pravilno učiti Prelistajte lekciju. Pogledajte naslov i podnaslove, upoznajte se sa temom koju obrađujete. Ovo će vam pomoći da stvorite sliku o čemu ćete učiti u narednim …

Pročitaj »

Kako analizirati likove iz Molijereve „Tvrdice“

tvrdica molijer

Molijer je bio jedan od najvećih humorista i tvorac komedije klasicizma. Kroz tridesetak njegovih komedija on je kritikovao, ismejavao ljudske poroke kao što su izveštačenost, licemerje i tvrdičluk. Jedan od likova koji zauzima visoko mesto u Molijerovoj komediji „Tvrdica“ je lik Harpagona. Nasuprot njega javlja se njegov sin Kleant. Kako analizirati likove iz Molijereve „Tvrdice“ Možemo izvršiti uporodnu analizu ova …

Pročitaj »

Kako analizirati lik Banović Strahinje

banovic strahinja

Pesma „Banović Strahinja“ spada u istorijske narodne pesme kosovskog ciklusa. Njen predmet je junaštvo, hrabrost ali i moralna dimenzija glavnog junaka. Pesma na jedan izuzetan način daje opis glavnog junaka. Ovde narodni pevači nisu opevali samo o junaštvu, gospodstvu i hrabrosti glavnog junaka, već i o njegovom čovekoljublju, moralnom viteštvu u okolnostima gde se junak izdiže iznad sredine koja je …

Pročitaj »

Kako analizirati lik Marka Kraljevića

marko kraljevic

Cela istorija našeg naroda je puna borbe za opstanak i slobodu. Kroz istoriju je bilo puno junaka koji su se borili protiv neprijatelja. Njih je srpski narod veličao i slavio. Priče o njihovom junaštvu, hrabrosti i borbe za slobodu opevana su u mnogim pesmama. Jedan od takvih junaka koji je najviše opevan u narodnim pesmama je Kraljević Marko. Kako analizirati …

Pročitaj »

Kako da znate da li ste moćni

moc

Šta je moć? Moć je sposobnost nametanja vlastite volje. Moć duboko prožima sve aspekte života i rada čoveka. Svaka ličnost kao pojedinac svojim akcijama i odlukama utiče na druge svojom moći, ili je pod njenim uticajem. Većina ljudi ne želi da prizna da teži moći i da je poseduje. Oni koji je poseduju smišljaju bezbroj načina da je prikriju i umanje. …

Pročitaj »

Kako uraditi sociogram

Sociogram

Sociogram je tehnika koja na grafički način predstavlja podatke koji su sakupljeni pomoću sociometrijske metode. Na osnovu sociograma može da se vrši analiza iz koje se vide različiti odnosi u grupi jer se na taj način dobijaju različite kategorije kao što su: oni koji su usamljeni, odbačeni, zvezde u grupi, neizabrani, nepopularni i slično. Da bi se uradio sociogram treba …

Pročitaj »

Kako analizirati pesmu „Svest o pesmi“

Svest o pesmi

Branko Miljković je mitska ličnost srpskog pesništva. Mitska zbog njegovog života, ali i misteriozne smrti. On je formirao svoju ličnost i intelektualno sazrevao u lošem vremenu, jer je bio svedok ljudskih stradanja u kojima je smrt najčešće dolazila nasilno. Najveću pažnju je posvećivao rečima, odnosno one su najviše uticale na njega i oko njih se sve vrtelo. Njegov lajt motiv …

Pročitaj »

Kako analizirati pesmu „Očiju tvojih da nije“

Ociju tvojih da nije

Vasko Popa važi za pesnika srpske moderne poezije. Izdao je više zbirki pesama. Jedna od njih je „Kora“ i sadrži više ciklusa. Ciklus „Daleko u nama“ ima predivnu pesmu „Očiju tvojih da nije“. Osnovna tema ove pesme, koja dominira u celoj zbirci, je ljubav, a ona se otkriva već u prvom stihu. Kako analizirati pesmu „Očiju tvojih da nije“ Pesnik …

Pročitaj »

Kako analizirati zbirku „Uspravna zemlja“

uspravna zemlja

Vasko Popa je bio akademik, jedan od najpoznatijih pesnika na srpskom jeziku. Njegova prva zbirka „Kora“ smatra se početkom srpske moderne posleratne poezije. Nakon ove, Popa je objavio još neke zbirke pesama među kojima je i „Uspravna zemlja“. Ova zbirka bi se u celini mogla odrediti kao poezija kulturnog pamćenja koja otkriva dublji smisao ljudi, događaja i građevina iz srpske …

Pročitaj »

Kako analizirati pesmu „Oblak u pantalonama“

Futurizam je književni pravac i javlja se u Italiji. To je pravac budućnosti, jer futuristi zahtevaju raskid sa tradicionalnom umetnošću, filozofijom i svim tekovinama prošlosti. Slave modernu tehniku i dostignuća nauke. Veličaju borbu, odlučnost i hrabrost. Ruski futuristi se javljaju tri godine kasnije. Jedan od njih je Vladimir Majakovski i on je tvorac manifesta pod nazivom „Šamar društvenom ukusu“. Posle …

Pročitaj »

Kako analizirati pesmu „Svakidašnja jadikovka“

Svakidasnja jadikovka

Tin Ujević je najveći individualista među hrvatskim pesnicima i jedan od najvećih boema. Živeo je usamljenički, bez porodice, čak i bez prijatelja. Do kraja svog života ostao je osobenjak, gord i sujetan. Sva svoja osećanja unosi u poeziju. Za vreme Ujevićevog boravka u Parizu nastala je i njegova najbolja pesma „Svakidašnja jadikovka“. Kako analizirati pesmu „Svakidašnja jadikovka „Svakidašnja jadikovka“ je …

Pročitaj »

Kako analizirati pesmu „Iskrena pesma“

Iskrena pesma

„Iskrena pesma“ je od onih koje se čitaju u jednom dahu i kojoj se vredi vraćati. To je pesma koja drugačije zvuči svaki put kada se pročita. Na trenutak me je ostavila bez reči. Milan Rakić nam u njoj otkriva drugo lice ljubavi. U ovom slučaju i razmišljanju pesnika, ljubav predstavlja samo žudnju za telesnim jedinjenjem, odnosno Rakić poistovećuje ljubav …

Pročitaj »

Kako analizirati roman „Rani jadi“

Rani jadi

Knjiga „Rani jadi“ se može nazvati romanom, jer ima glavnog junaka i osobu koja kazuje priču, odnosno naratora. Ona govori o piščevom ranom detinjstvu. Inače, Danilo Kiš je jedan od najistaknutijih pisaca srpske književnosti, jer je bio pripovedač, romansijer, esejista. Poslednjih godina svog života bavio se profesionalnim pisanjem. Glavna karakteristika njegovog pisanja je jednostavnost. Da bi laicima bilo shvatljivo uprostio …

Pročitaj »

Kako analizirati pesmu Marko pije uz ramazan vino

Kako analizirati pesmu Marko pije uz ramazan vino

Ostavljen na milost i nemilost Turcima, siromašni narod kroz pesmu i zvuke gusala izliva srdžbu uvređenih i šalje svog nepobedivog junaka da deli megdane od istoka do zapada, da kažnjava nasilnike, oslobađa roblje, da zastupa čovečnost i pravdu. Samo san o takvom junaku, silnom i nepobedivom, mogao je da održi narod uspravnih glava, koji uspeva da se nada i želi …

Pročitaj »

Kako napisati sastav na temu Ujka Vanja

Ima nas koji se u najcrnjim danima uhvatimo za slamčicu nade, tračak svetlosti, pa kažemo – i to će proći. Ali, ima i onih koji ceo svoj život vide kao besmisao, kao nešto što je prokockano i za to uvek krive druge. Žive zato što moraju čekajući sudnji dan džangrizavi u ništavilu, ne čineći ništa za sebe, ne tražeći smisao …

Pročitaj »

Kako saviti mlaz vode

Mlaz vode se može saviti pomoću naelektrisanog predmeta, zato što molekuli vode predstavljaju električne dipole. Kako saviti mlaz vode Potreban materijal: češalj, plastična kašika ili balon vunena krpa Protrljati vunenom krpom predmet koji želimo da naelektrišemo ( češalj, balon, plastična kašika). Predmet se može naelektrisati i ako ga provučemo nekoliko puta kroz opranu, čistu, osušenu kosu. Prineti naelektrisani predmet mlazu …

Pročitaj »

Kako je učio Buda

Budizam je nastao u Indiji oko 527.godine pre nove ere. To je mešavina filozofije i religije. Osnivač je Sidarta Gautama koji je dobio titulu buda što u prevodu znači budan ili probuđen. Cilj budizma je pronalaženje sopstvenog mira, koje u današnje vreme svima nama manjka. Sam Buda sebe smatra običnim čovekom, ne Bogom, ne guruom, ne duhovnim učiteljom, već jednim …

Pročitaj »

Kako analizirati pesmu Septembar

Stevan Raičković je jedan od naših najvećih i najpoznatijih pisaca. Njegov pesnički svet čine priroda, usamljenost, tišina, harmonija. On kaže da je priroda u njegovim pesmama samo materijalni okvir za one suštine koje je nameravao da izrazi. „Septembar“ je jedna od tih, prirodom uokvirena, sažeta, a ipak jaka pesma. Kako analizirati pesmu Septembar Ova pesma je emocionalna, ekspresna i sažeta. …

Pročitaj »

Kako su stari Grci objašnjavali prirodu kroz mitove

Pre više od 3000 godina ljudi su prirodu i sve pojave u njoj objašnjavali postojanjem viših sila, koje su upravljale čitavim Svemirom. Ljudska logika i sposobnost poimanja je u to vreme bila na znatno nižem nivou razvijenosti, što je uslovilo postanak mitskih predstava. Mitovi i legende, kao prvi pokušaji da se iole objasne dešavanja oko nas i u nama, važe …

Pročitaj »

Kako izgledaju galaksije

Svemir u kome živimo pleni kako svojom veličinom, tako i raznovrsnošću svojih tvorevina, kao što su crne rupe, pulsari, nebule, neutronske zvezde i sl. Sva njegova sadržina organizovna je na nekoliko nivoa. Prvi i osnovni nivo organizacije svekolike materije u Univerumu jesu galaksije. One dalje formiraju jata i superjata, koja čine osnovnu strukturu našega Svemira. Kako izgledaju galaksije Galaksiju možemo …

Pročitaj »

Kako analizirati pripovetku Glava šećera

Radeći pripovetke u školi nailazimo na pripovedača koji u svojim delima rasvetljava društvene okolnosti svog vremena. U svojim pripovetkama prikazuje razvoj kapitalističkog odnosa u Srbiji, akumulaciju kapitala, pojavu zelenaša i težak položaj seoskih porodica koje ekonomski propadaju. Naime, srpska pripovetka postaje bogatija za jos jednog naratora, a to je Milovan Glišić. Ovaj gospodin nam predočava kako seljak lako pada u …

Pročitaj »

Kako je nastao Sunčev sistem

Pitanje koje je od davnina postavljao svaki čovek koji je ikada hodao ovom planetom jeste kako je ona nastala i kako je nastao čitav Svemir u kome zajedno sa njom obitavamo. Kako je nastao Sunčev sistem Budući da je Zemlja formirana kada i sam solarni sistem kome pripada, određivanjem starosti uzoraka stena na Zemlji procenjena je starost sistema na oko …

Pročitaj »

Kako analizirati pesmu Kalenić

Vasko Popa je bio akademik, jedan on najpoznatijih pesnika na srpskom jeziku. Njegova prva zbirka „Kora“ smatra se početkom srpske moderne posleratne poezije. Posle ove, Vasko je objavio jos neke zbirke među kojima je „Uspravna zemlja“. Čitajući ovu zbirku u celini otkrivamo dublji smisao ljudi, događaja i građevina srpske prošlosti. Lirski subjekat ove zbirke je putnik koji defiluje kroz vreme, …

Pročitaj »

Kako objasniti ćelijsko disanje

Ćelijsko disanje, jako vazan proces koji se dešava u ćelijama, čak i biljnim i bez kojega bi život bio nemoguć. Ali da li ste se ikada zapitala kako se ono odvija. To je ustvari skup komlikovanih zadataka, ali ja ću nastojati da vam to opišem na što lakši način. Kako se dešava ćelijsko disanje Ćelijsko disaje se može podjeliti u …

Pročitaj »

Kako objasniti pojam evaluacije

Često na medijima, u raznim sferama društvenih događanja i procesa u društvu, politici, obrazovanju, informisanju, zdravstvu, čujemo termin evaluacija. Evaluacija je najjednostavnije rečeno, ocena onoga što je urađeno, ili postignuto, kako je urađeno i koji su rezultati preduzetih aktivnosti. Kako objasniti pojam evaluacije Evaluacija je postupak potreban da bi se procenili rezultati i uspesi preduzetih mera i akcija posle neke …

Pročitaj »

Kako analizirati delo „Gorski vijenac“

„Svak’ je rođen da po jednom umre, čast i bruka žive dovijeka.“ Kako napisati sastav na temu „Gorski vijenac“ Tvrdim da je jedan od najvećih umova svoga vremena bio upravo Petar Petrović Njegoš. A njegovo najbolje delo, prevedeno na sve jezike sveta, je Gorski Vijenac. To je pesnički ep i drama koja se smatra vrhunskim delom srpske književnosti epohe romantizma. …

Pročitaj »

Kako analizirati delo „Hamlet“

„Prazne tikve prave veću buku.“ – Vilijam Šekspir Kako napisati sastav na temu „Hamlet“ „Hamlet“ je još jedna Šekspirova drama, u ovom slučaju tragedija. Govori o mladom Hamletu koji je mešavina sanjara i realiste. Čitajući ovo delo, mi spoznajemo tragičnu sudbinu Hamleta, ali i svih ostalih likova. Upoznajemo se sa pravim prijateljstvom i plemenitim osećanjima, ali i sa pohlepom i …

Pročitaj »

Kako napisati sastav na temu „Zona Zamfirova“

Naredni tekst sam davno napisala. Danas ponovo čitam.. I dalje mislim da vredi. Neko će se složiti sa mnom, neko ne. Svakako pročitajte pripovetku. ZONA ZAMFIROVA Čitajući ljubavnu priču o mladiću i devojci iz različitih socijalnih slojeva, shvatam da srce pobeđuje. Pobeđuje vreme, navike i uverenja, bori se sa svima. Osećanja, kada su prava i iskrena, nalaze put do sopstvenog …

Pročitaj »

Kako napisati sastav na temu „Seobe“

Ovo je samo moje sažeto mišljenje i mislim da vam može pomoći da što bolje shvatite roman „Seobe“ Miloša Crnjanskog, ali ga nikako ne treba shvatiti bukvalno i samo u tom pravcu gledati. Bitno je da pročitate delo, jer u narednom tekstu nema prepričavanja, niti volim time da se bavim. Imate priliku da pročitate jednu od mnogih analiza (ovog puta …

Pročitaj »

Kako pamtimo

Pamćenje ili memorija je moć, proces prisećanja ili reprodukovanja odnosno sposobnost da se naučeno ili doživljeno zadrži u sećanju. „Pamćenje „čuva“ prošlost i „upravlja“ sa budućnosti. “ Kako pamtimo Mada znamo dosta toga o raznim vrstama pamćenja i metodama koje nam pomažu da lakše pamtimo, niko nije u stanju da objasni kako to mozak pamti i koristi stečena znanja i …

Pročitaj »

Kako izgledaju promenljive zvezde

Zvezde su ogromne lopte usijanog gasa, koje imaju sopstveni izvor energije. Deo svoje enormne energije, koju proizvode u procesu nuklearne fuzije, one prenose u okolni svemir u obliku zračenja. Upravo ovoj darežljivosti „kosmičkih fabrika“ imamo da zahvalimo na postojanju svekolikog živog sveta na našoj planeti.. Sve zvezde se međusobno razlikuju, kako po boji, temperaturi, veličini, masi.. ali i po načinu …

Pročitaj »

Kako funkcionišu vulkani

Gornji sloj jezgra planete u tečnom je i užarenom stanju. Ogromni pritisci koje ova masa vrši na koru, kao i njeno strujanje dovode do različitih pojava koje su najzaslužnije za oblikovanje reljefa. Takav jedan proces jeste i erupcija, koja se odvija posredstvom vulkana, koji poput pora oslobađaju žestinu iz srca planete. Kako funkcionišu vulkani Vulkan je planina ili brdo načinjeno …

Pročitaj »

Kako izgleda konstrukcija aviona

Vekovni san čoveka o letu ostvaren je pronalaskom upravo ovog izuma, koji je iz korena promenio kvalitet ljudskog života. Zahvaljujući nepresušnoj riznici ideja Mikelandjela, kao i velikoj upornosti i hrabrosti braće Rajt, čovek današnjice kadar je prevaliti ogromne distance za tako kratko vreme, da mu je za života omogućeno da poseti gotovo sva mesta na ovoj našoj planeti… Kako izgleda …

Pročitaj »

Kako radi detector laži

Detektor laži ( poligraf ) je uređaj koji prateći fiziološke procese u organizmu omogućuje da se prepozna kada neka osoba laže. Mišljenja o pouzdanosti ovog aparata su podeljena pa ih tako neki prihvataju kao validan dokaz a neki ne. Kako radi detector laži Prvi naučni instumentalni metod otkrivanja laži pronašao je italijanski kriminolog Čezare Lombrozo 1895. godine i on se …

Pročitaj »

Kako je otkrivena hipnoza

Hipnoza je stanje koje podseća na san ali ga u stvari izaziva osoba ( hipnotizer ) čije sugestije subjekat hipnoze spremno prihvata. Hipnotisana osoba odgovara na automatski način ignorišući aspekte okoline na koje ne ukazuje hipnotizer. Kako je otkrivena hipnoza Još u primitivnim narodima bilo je poznato da se na određeni način može uticati na ponašanje i osećanje ljudi uz …

Pročitaj »

Kako se prave klikeri

Klikeri su kuglice različitih veličina i materijala. Mali je broj dece, pogotovo dečaka, koji se nikada nisu igrali sa klikerima. Smatra se da je ova igra nastala još u kamenom dobu kada su ljudi otkrili da okrugli kamičak može da se kotrlja. Kako se prave klikeri Ostaci raznog stakla se tope u velikim pećima a zatim se tako dobijeno, istopljeno …

Pročitaj »

Kako akcentovati reči u srpskom jeziku

Srpski jezik je prilično melodičan jezik upravo zbog raznovrsnog akcentovanja reči. Akcenat je naglasak, isticanje visine i jačine jednog sloga u reči. Pravilna upotreba akcenata važna je za negovanje književnog jezika i opšte kulture, dok pogrešna upotreba akcenata može dovesti do nedoumica u tumačenju značenja reči. Kako akcentovati reči u srpskom jeziku Književni srpski jezik poznaje četiri različita akcenta. To …

Pročitaj »

Kako je nastao šatrovački jezik

Šatrovački govor je zapravo žargon u srpskom, hrvatskom, bošnjačkom i crnogorskom jeziku. Karakterističan je za mlađu populaciju. Svaka generacija ima svoj šatrovački jezik koji vremenom nestaje ili pak, ostane zapamćen i upotrebljavan duže vreme. Kako je nastao šatrovački jezik U početku je šatrovački jezik predstavljao govor skitnica, lopova i prosjaka. Kasnije dobija širi smisao pa je on danas specifični jezik …

Pročitaj »

Kako se pravi česnica

U proslavi Hrišćanskog praznika, Božića po starom običaju porodica pre ručka “lomi” pogaču. Ali ne bilo koju, već česnicu, Božićnu pogaču. Svi članovi porodice okreću pogaču u krug, a zatim je prelome na onoliko delova koliko je ukućana. Domaćica se rano budi, da umesi testo za česnicu. U testo stavlja novčić (ranije se stavljao zlatnik), a onaj ko ga pronađe …

Pročitaj »

Kako posaditi pšenicu za Božić

Božić je najveći hrišćanski praznik koji se slavi 25. decembra, po Gregorijanskom odnosno 7. januara, po Julijanskom kalendaru. Rođenje Isusa Hrista je praznik koji se proslavlja sa porodicom u domu, kao i odlaskom na crkvena bogosluženja. Uz sve običaje, okupljanje cele porodice oko bogate trpeze je centralni događaj. Obavezno se pali kandilo i lomi se česnica. Na stolu je i …

Pročitaj »

Kako znati granicu pristojnosti

Naš narod je poznat po otvorenosti i neposrednosti u komunikaciji, što se uglavnom može smatrati srdačnim ponašanjem. Međutim, trebalo bi pripaziti na dozu te opuštenosti. Ne treba dozvoliti da naš govor i ponašanje pređu granice pristojnosti, čak i kada je iz najbolje namere. Ovo upozorenje je naročito važno kada se radi o prvom kontaktu s nekim, o formalnom ili poslovnom …

Pročitaj »

Kako se obrađuje gvožđe

obrada gvozdja

Možete li da zamislite život bez čelika i gvožđa, materijala od kojih pravimo automobile, brodove, vozove, zgrade i nebrojene mašine? Ipak, čisto gvožđe se vrlo retko nalazi u prirodi. Uglavnom je izmešan sa drugim materijalima u obliku rude, stoga, ga je potrebno posebnim postupcima prečišćavanja ekstrahovati iz ovakvih smeša. Kako se obrađuje gvožđe Najzastupljenija ruda gvožđa u prirodi je hematit. …

Pročitaj »

Kako može doći kraj sveta

Smak sveta

Nekada su ljudi živeli u strahu da će se predviđanja proroka kao što je Nostradamus ostvariti. I oni koji nisu verovali u proročanstva, naznačenog datuma bi gledali sa zebnjom u nebo. Ukoliko kataklizma treba da dođe iz svemira, naučnici bi svakako morali da primete opasnost unapred i da upozore stanovnišvo. Da li bi nam to upozorenje pomoglo da spasimo živote …

Pročitaj »

Kako svitac svetli

svitac

Svitac (lampyris noctiluca) pripada redu pčela Cleoptera. Najpoznatiji su zbog svoje sposobnosti da svetle fluorescentnom bojom koja može biti zelena, žuta, bledo crvena. Žive do dva meseca i nisu veći od jednog inča. Do sada je pobrojano oko 2000 različitih vrsta svitaca i naseljavaju gotovo sve kontinente. Postoji više razloga što svitac svetli. Pre svega da bi privukao partnera za …

Pročitaj »

Kako napisati ljubavnu pesmu

ljubavna pesma

Romantičari su jedni od najemotivnijih ljudi. Oni ljubav ispoljavaju na karakterističan, izuzetno nežan način, razloge za osmeh pronalaze u malim, bezazlenih stvarima a inspiraciju koju im budi zaljubljenost ispoljavaju na originalne načine od kojih je jedan i pisanje ljubavnih pesama. Kako napisati ljubavnu pesmu Da bi napisao ljubavnu pesmu najpre moraš da imaš svoju muzu, kao i svaki pesnik. Ispiši …

Pročitaj »

Kako učiti

Ucenje

Sigurno ste se nekada zapitali kako da naučite neku lekciju u školi. Čini vam se nemoguće, mrzi vas ili vam je ta tema toliko dosadna da jednostavno ne želite da učite bilo šta o tome. Bilo da treba da učite za kontrolni, pismeni, usmeno odgovaranje, vi želite što bolje da se pripremite i naravno dobijete što bolju ocenu. :) Ovde …

Pročitaj »

Kako se koristi živin i digitalni termometar

termometri

Živin termometar – U ovom toplomeru, živa se nalazi u početnom delu termometra u svom rezervoaru. Promenom temperature živa se širi i ulazi u tanku cev iznad rezervoara. Na bočnim delovima ispisane su vrednosti temperature koje pratimo. Digitalni termometar – U ovom toplomeru temperatura se očitava zahvaljujući senzoru termorezisteru koji menja temperaturu usled promena u rezistenciji odnosno otporu. Kako se …

Pročitaj »

Kako se zvezde rađaju, žive i umiru

zvezde

Ukoliko ste imali prilike da pogledate u noćno nebo sa minimalnom količinom svetlosnog zagađenja, mogli ste da prisustvujete prelepom činu jer bi pred vašim očima zablistalo na hiljade i hiljade svetlosnih objekata koje poznajemo kao zvezde. Zvezde predstavljaju usijana nebeska tela koja se sastoje od gasa kog na okupu drži njena sopstvena gravitacija. Kao i čovek, zvezde imaju svoj sopstveni …

Pročitaj »

Kako anabolički steroidi mogu narušiti vaše zdravlje

Anabolicki steroidi

Anabolički steroidi su sintetska verzija ljudskog androgenog hormona testosterona. U današnje vreme su veoma korišćeni u sportovima koji iziskuju snagu i izdržljivost, kao na primer u bodi bildingu, te se i neosnovano nalaze u širokoj upotrebi među profesionalnim sportistima zbog svog direktnog dejstva na muskularni sistem, povećavajući mišićnu masu, snagu i stepen izdržljivosti, ali retko se pomišlja na ogroman broj …

Pročitaj »

Kako popraviti rukopis

Rukopis

Odavno je vreme tastature zamenilo eru olovke i pera. Čak i oni koji nikada nisu išli na časove daktilografije, savladali su tehniku kucanja na tastaturi usled česte upotrebe računara i mobilnih telefona na poslu i kod kuće. Olovka piše srcem, a vi? Da li ste se zabrinuli da ćete zaboraviti pisana slova ćirilice ili latinice? Mnogi će se složiti da …

Pročitaj »

Kako postati nastavnik muzičke kulture

Profesor muzicke kulture

Postati nastavnik muzičke kulture nije baš lak posao. Treba puno truda i donekle i odricanja. Evo kako to izgleda po koracima. :) Kako postati nastavnik muzičke kulture Prvo morate upisati osnovnu muzičku školu. Instrument nije važan, ali je važno do koje godine se upisujete, jer neki instrumenti traju 6 godina (kao klavir) a neki traju 4 godine (kao truba npr.). …

Pročitaj »

Kako nastaje duga

Duga

Ovog ponedeljka žitelji Beograda su mogli da uživaju u prelepom prizoru koji je u popodnevnim satima osvanuo na nebu. Posle kratkotrajne kiše pojavio se u svoj svojoj lepoti kompletan luk duge jasno izraženih boja. Ovaj me je prizor oduševio svojom lepotom i na kraju sumornog radnog dana, ispunjenog proračunima, dijagramima i hrpama papira, podsetio na onu suštu lepotu življenja, koju …

Pročitaj »

Kako nastaje crna rupa

Crna rupa

Crne rupe su područja enormne zakrivljenosti prostor-vremena do koga dolazi usled ogromne koncentracije materije u zanemarljivo maloj zapremini. Ova zakrivljenost prostor-vremenske membrane je tolika, da naučnici smatraju da se crne rupe čak ni ne nalaze u nasem univerzumu, već da su, na nama nepojmljiv način, od njega odcepljene i obitavaju u zasebnoj stvarnosti. Bez obzira kako tajanstveno delovala priroda ovih …

Pročitaj »

Kako napisati sastav

sastav

Sastavi su čest pojam tokom osnovnog i srednjeg školovanja. A budimo iskreni, mali procenat dece se raduje ovom zadatku i sa uživanjem ga izvršava. Možda je razlog taj što ne znate kako da napišete dobar sastav, a niste ni svesni koliko je to zapravo jednostavno. Potrebno je samo malo posvećenosti i inspiracija nezaustavno nadolazi… Kako napisati sastav Najpre moraš shvatiti …

Pročitaj »

Kako brzo naučiti strani jezik

Engleski jezik

Komunikacija je postala osnovni ključ da se postigne bilo šta u životu. Stoga je znanje stranog jezika velika prednost. U nastavku teksta uverite se da sticanje tog znanja ne mora biti ni skupo ni dugotrajno. Kako brzo naučiti strani jezik Bilo da vam je strani jezik potreban u privatnom životu, za napredovanje u karijeri ili u cilju daljeg obrazovanja, ne …

Pročitaj »

Kako povećati IQ

IQ

IQ količnik inteligencije je mera koja definiše bistrinu i intelektualnu mogućnost ili sposobnost jedne osobe. Ona se dobija po rođenju i mnogi skeptici veruju da se tokom života ne menja. Koeficijent između 90 i 11o označava prosečnu, ispod 90 su fiziološki tupi a iznad 110 natprosečnu inteligenciju. Iako jedni misle da se ne može povećati, drugi demantuju i daju savete …

Pročitaj »

Kako naučiti lekciju

Kako naučiti lekciju

Uputstvo kako da bez mučenja naučite lekciju koju niste naučili, a treba vam da odgovarate na času. Kako naučiti lekciju Uvek su dobrodošli markeri. Odredite boje za najbitnije detalje ili redove u lekciji, manje bitne detalje koje “pale kod profesora“, za datume, mesta, imena… Hrana: Tvom organizmu treba dovoljna količina energije, kako bi učenje teklo lakše i brže. Ako ste …

Pročitaj »

Kako se moliti pomoću brojanica

brojanica

Postoji legenda o tome da današnja brojanica nastala tako što je jednom monahu, prilikom truda da je isplete, nečastivi je uporno razvezivao čvoriće, i tako se ovaj mučio sve dok mu se nije javio anđeo i pokazao kako se plete čvor od sedam upletenih krstova. Ovako komplikovan čvor ni nečastivi nije mogao da rasplete. Brojanice su obično crne da bi …

Pročitaj »

Kako se ponašati u crkvi (hramu, manastiru)

crkva

Možda bi neke osobe češće išle u crkvu, na bogosluženja, ali ih muči to što nisu sigurne kako bi trebalo tom prilikom da se ponašaju. Crkva, ili hram je sveto mesto, pa prilikom svakog ulaska to treba imati na umu i ponašati se shodno tome. Ako se dolazi na bogosluženje, Liturgiju, treba voditi računa o tome da se dođe pre …

Pročitaj »

Kako funkcioniše struja?

Struja

Struja funkcioniše koristeći tri vrste sile: 1. volte (električni napon) 2. ampere 3. ome (električni / omski otpor) Ove tri sile funkcionišu kao celina unutar datog električnog kola da bi omogućile slobodan protok struje od jednog mesto do drugog. Struja i proces prenosa struje počinje kada se elektroni jednog atoma pokrenu i počnu da kreću i stvaraju ono što mi …

Pročitaj »

Kako funkcionišu klima uređaji

Klima uredjaji

Letnji meseci mogu doneti nehumano visoke temperature. Da nije bilo Vilisa Havilenda Keriera (engl. Willis Haviland Carrier), svi bismo se još uvek preznojavali u zatvorenim prostorijama. Ko je Vilis Havilend Kerier? On je inženjerski genije koji je izumeo i patentirao prvi konvencionalni klima uređaj. Ako ste pomislili da je ovo članak o Vilisu Havilendu Kerieru, pogrešili ste – ovo je …

Pročitaj »

Kako rade vetrenjače

Kako rade vetrenjace

Vetrenjača je mašina koja služi za pumpanje vode, mlevenje brašna i pretvaranje energije. Tajna koja leži iza rada vetrenjača jeste pretvaranje pokretačke snage vetra u mehaničku preko rotora koji se okreće pod pritiskom vetra. U današnje vreme se koristi elisa (propeler). Ljudi u antičkim vremenima su znali kako rade vetrenjače, naročito tokom 7.veka pre nove ere u Persiji gde su …

Pročitaj »

Kako nastaje senka

Kako nastaju senke

Odgovor na ovo pitanje je vrlo jednostavan. Kada je neki predmet zaklonjen svetlošću, pojavljuje se senka. Ali naravno, nije sve opet ni tako prosto. Kako nastaju senka Elektromagnetni talasi Sve što vidimo jeste zbog svetlosti, elektromagnetnog talasa koji je svuda oko nas. Vidimo neki predmet zato što svetlo udara direktno u njega i vraća se ka našim očima. Možemo da …

Pročitaj »

Kako se tumači smak sveta

Kako se tumaci smak sveta

Skoro sve religije imaju sopstvena tumačenja o smaku sveta. Sledeći tekst je pregled ubeđenja o smaku sveta koja propovedaju različite religiozne vere, ali i teorija sa stanovišta nauke. Kada će biti smak sveta? Hrišćanstvo Za većinu Hrišćana, ideja o smaku sveta se zasniva na Knjizi Otkrovenja. To je poslednja knjiga u Bibliji i napisao ju je apostol Jovan. Prema Knjizi, …

Pročitaj »

Kako je nastala nula

Kako je nastala nula

Koncept nule je imao značajnu ulogu u sagledavanju razvoja više matematike što je veliki korak u istoriji čovečanstva. Nula je takođe sinonim za reč ništa. Iako postoje mnoge priče koje se povezuju sa nastankom ovog broja, studije pokazuju da je taj broj izmislila grupa ljudi iz civilizacije Maja. U to vreme, decimalni sistem je bio u istoj upotrebi kao danas …

Pročitaj »

Kako objasniti ERP (Planiranje resursa u korporacijama)

ERP (engl. Enterprise Resource Planning – planiranje resursa u korporacijama) je, pre svega, integracija prakse upravljanja poslovanjem i savremene tehnologije. Informacione tehnologije (IT) integrišu najvažnije poslovne procese u organizaciji da bi se osavremenili i postigli definisani poslovni ciljevi. Shodno tome, ERP je ujedinjenje tri najvažnije komponente: praksi upravljanja poslovanjem, informacionih tehnologija i specifičnih poslovnih ciljeva. Drugim rečima, ERP je masivna …

Pročitaj »

Kako je otkriven južni pol (Antarktik)

Ko je otkrio juzni pol

Na krajnjem južnom delu Zemlje leži kontinent poznat kao Antarktik. To je ogromna površina kopna na kome se nalazi Južni pol, okružen Južnim okeanom (poznatim kao Južni polarni ili Antarktički okean), a smešten je potpuno južno od Antarktičkog polarnog kruga (ili južnog polarnika) u antarktičkoj regiji. Kontinent Antarktik se smatra najhladnijim, najsuvljim i najvetrovitijim od svih kontinenata na Zemlji, a …

Pročitaj »

Kako je nastala atomska bomba

kako je nastala atomska bomba

Istorija atomske bombe počinje sa Menhetn projektom. Početkom 1939. godine, zadatak je bio da se kreira bomba. Grupu naučnika koja je izmislila bombu činili su Robert Openhajmer, Edvard Teler, Rudolf Pajerls i mnogi drugi. Kako je nastala atomska bomba Poreklo Menhetn Projekta Koreni ovog projekta leže u pismu Alberta Ajnštajna predsedniku Frenklinu Ruzveltu. 2. avgusta 1939. godine, Ajnštajn je poslao …

Pročitaj »

Kako savladati tehniku kucanja

Kako savladati tehniku kucanja

Kucanje je obavezna veština koju bi trebalo svi da razvijamo. Danas je to osnovna veština u većini preduzeća, posebno ako tražite kancelarijski posao. Bilo da ste student, neobavezni korisnik računara čija potreba za kucanjem počinje i završava se sa pisanjem nekoliko mejlova i poruka na chat-u, ili ako vaš poslovni profil zahteva duge sate kucanja na tastaturi, savladavanje veština dobrog …

Pročitaj »

Kako naučiti pesmicu

Učenje pesmica nam je poznato od jako ranog detinjstva. Prvo su to bile jako kratke dečije pevljive pesmice, kasnije je došao sve ozbiljniji i ozbiljniji sadržaj. Učile su nas bake, majke, komsije, nastavnici, mi sami… Pamćenje pesmica nekome ide teže, nekome lakše… Sve u svemu ponavljanje je majka znanja. Kako brzo naučiti pesmicu U zavisnosti od dužine pesmice koju želite …

Pročitaj »

Kako dobiti dozvolu za posedovanje pištolja

Kako dobiti dozvolju za posedovanje pistolja

S obzirom da je pištolj, vatreno oružje, potrebno je da za njega imate dozvolu, tj. da policija ima u spisima Vas kao vlasnika određenog oružja. Zašto? Kada se dogodi neko ubistvo, prvo se proučava čaura, tip čaure i iz kog pištolja je ispaljen metak. Nakon toga policija se orijentiše u potrazi za počiniocem. Kako dobiti dozvolu za posedovanje pištolja Pre …

Pročitaj »

Kako savladati tehniku brzog čitanja

Kako savladati tehniku brzog citanja

Smatra se da jedna osoba u proseku može pročitati 150-200 reči u minuti. Pred ispite ili nekada prosto zbog nedostatka vremena zbog obaveza, svako od nas poželi da može brže da čita. Tehniku brzog čitanja možete savladati samo redovnom vežbom, tj. redovnim čitanjem. Ovde ćete naći par saveta koji vam u tome mogu pomoći. Ne očekujte da ćete posle samo …

Pročitaj »

Kako napisati besedu

Kako napisati besedu

Izabrali ste ovaj zadatak ili vam je dodeljen, ali dalje od teme niste odmakli? Nemojte da vas to demorališe, jer se kreativna blokada dešava svima. Međutim, da bi nam se takva blokada retko dešavala, ipak postoji par pravila koja treba da imamo u vidu, kako bi stvaralački proces tekao glatko. Kako napisati besedu Oprezno odaberite temu. Pre nego što se …

Pročitaj »

Kako napraviti puškice

Sigurno ti se puno puta desilo da uoči kontrolne vežbe zaboraviš da naučiš ono što si imao, došli su ti tetka iz drugog grada, baka se razbolela, komšiju strefio šlog… Ukratko rečeno mrzelo te je da uzmeš knjigu i naučiš ono što je trebalo. Od ocene ti zavisi mnogo toga… Samo prati korake, pokušaću da ti pomognem. Uputstvo Ako se …

Pročitaj »

Kako čitati knjige

Mnogi ljudi mogu uspešno da savladaju veštinu čitanja knjiga. Ipak, mnogi početnici odustaju suviše brzo. Razlozi za to su obično alergija na slova na papiru, navodna arhaičnost medijuma, nedostatak strpljenja i slično. Ipak, ne dajte se pokolebati! Ukoliko pratite uputstva u ovom članku, garantovano ćete naučiti ovu drevnu veštinu koja je našim precima donela zabave jednako koliko i održavanje farme …

Pročitaj »

Kako naučiti engleski

U današnje vreme engleski jezik je skoro pa obavezan za znati, zato ćemo vam u ovom tekstu dati savete kako naučiti engleski. Koraci Učenje engleskog u osnovnoj i srednjoj školi. Gotovo da ne postoji škola u kojoj se ne uči engleski, bilo da je to osnovna ili srednja. Iako je ovo tinejdžerima često vrlo nezanimljiv vid učenje engleskog, svakako može …

Pročitaj »

Kako se pripremiti za prijemni ispit

Da li si zabrinut o prijemnim ispitima u srednjoj školi? Ovde je način kako da se najbolje spremiš i istreniraš da bi uradio najbolje od svih. Kako se pripremiti za prijemni ispit? 1) Počni da slušaš sa posebnom pažnjom na časovima matematike i srpskog. Samo tako se možeš obučiti za najbolje rezultate. 2) Pitaj roditelje za privatnog nastavnika. On će …

Pročitaj »

Kako čitati misli

Bukvalno čitanje misli najverovatnije nije moguće i spada u domen naučne fantastike. Međutim, „čitanjem“ nečijeg ponašanja, na osnovu trikova psiho analize, može se dublje prodreti do osobe i otkriti ili naslutiti šta ta osoba u trenutku razgovora misli ili oseća. Pa evo nekoliko smernica… Kako čitati misli? 1) Pre svega obratite pažnju na govor tela, koji može mnogo da kaže …

Pročitaj »

Kako čitati note

Da bi smo mogli da čitamo partiture neophodno je znati notni sistem, kao što je za čitanje knjige neophodno poznavanje slova. Dakle, elementarno znanje mora da postoji, tj. da se zna kako se obeležavaju note, njihova vrednost,njihovo trajanje, kako se obeležava tonalitet itd (sve to se uči već u prvom razredu niže muzičke škole). Da bi se neka kompozicija izvela …

Pročitaj »

Kako bolje pamtiti

Koliko ćemo zapamtiti od onoga što čitamo u mnogome zavisi od koncentracije. Poteškoće sa pamćenjem se često javljaju, ne zbog nerazumevanja teksta koji se čita nego baš zbog “pada” koncentracije, pa zato, da bi se bolje pamtilo važno je poraditi na razvijanju i održavanju pažnje. Evo i nekoliko saveta za jačanje koncentracije… Kako bolje pamtiti? 1) Pre svega treba, koliko …

Pročitaj »

Kako analizirati poeziju

Književnost se deli na poeziju, prozu i dramu. Poezija spada u najsubjektivniji književni rod zbog naglašeno prisutnog pesnikovog doživljaja sveta i izražene emocionalnosti. Osnovno obeležje poezije je stih. I ako su često obimom male, lirske pesme ipak zahtevaju iscrpnu analizu. Odakle početi sa analizom, šta je najbitnije u jednoj pesmi, na koje sve elemnte pesme treba skrenuti pažnju? Evo nekoliko …

Pročitaj »

Kako se ponašati kod sudije za prekršaje

Ukoliko ste napravili neki saobraćajni prekšaj, i sada tražite način ili savet kako da izbegnete kaznu, naći ćete mali milion saveta na raznim forumima, portalima i slično ali znajte jedno, ukoliko ste već kažnjeni i ukoliko je kazna napisana, teško da ćete uspeti da je izbegnete na bilo koji način. Izbegavanje kazne nije ne moguće ali je veoma teško i …

Pročitaj »

Kako popraviti ocene

Brojne ankete su pokazale da veliki broj srednjoškolaca kuburi sa ocenama. Zato ćemo vam u ovom tekstu dati savete kako popraviti ocene. U današnje vreme sve je manje tinejdžera koji zaista vole ono gradivo koje se uči u srednjoj školi. Ali, kao što se obično kaže u takvim situacijama: što se mora, nije i ne sme biti teško. Zato sledite …

Pročitaj »

Kako pripremiti decu za školu

Da li je već došlo do toga? Priprema dece za školu je vrlo ozbiljan i zahtevan posao kome se morate posvetiti i odvjiti svoje vreme za to. Pomognite vašem detetu da prebrodi one početničke strahove uz par jednostavnih koraka: 1) Pripremite dete psihički nekoliko nedelja pre dana njegovog stvarnog polaska (ukoliko je u pitanju prvi polazak u školu ili polazak …

Pročitaj »

Kako pripremiti dete za polazak u školu

Priprema deteta za polazak u školu je stvar koja je bar jednom u životu mučila svakog roditelja. Osnovno što treba da znate je da taj dan nije samo početak njegovog obrazovanja nego i stupanje u stvarni život koji podrazumeva obaveze i odgovornost koje do sada dete nije imalo. Pre nego što bilo šta preduzmete, prihvatite dve važne stvari: 1) Ne …

Pročitaj »

Kako pokrenuti krivični postupak

Zanima vas pokretanje krivičnog postupka? Ovo je članak za vas. U zavisnosti od vrste izvršenog krivičnog dela krivični postupak se pokreće po predlogu oštećenog ili po privatnoj tužbi, ili pak podnošenjem odgovarajuće krivične prijave nadležnom javnom tužiocu. Pokretanje krivičnog postupka se odvija sledećim tokom: 1) Ukoliko je na vašu štetu izvršeno krivično delo koje se goni po privatnoj tužbi, a …

Pročitaj »

Kako izabrati osnovnu školu za dete

Ovo pitanje sebi postavi svaki roditelj. Odabir osnovne škole u mnogome zavisi od samog deteta i kreira ga kao ličnost. Zato posvetite bar par meseci donošenju ove odluke i ne zaboravite da će vaše dete tu provesti narednih 8 godina. 1) Lokacija tj blizina osnovne škole treba da bude jedna od osnovnih faktora u odabiru. Međutim, posavetujte se sa roditeljima …

Pročitaj »

Kako promeniti ime i prezime

Ime i prezime nekog lica u stvari predstavljaju njegovo lično ime i moguće ih je promeniti. Svako je dužan da se služi svojim ličnim imenom. Ime deteta određuju roditelji i ono se upisuje u matičnu knjigu rođenih. Lice čije i ime i prezime sadrže više od tri reči, dužno je da se u pravnom saobraćaju služi skraćenim ličnim imenom. Kako …

Pročitaj »

Kako napraviti predbračni ugovor

Pitate se kako sastaviti predbračni ugovor? U ovom članku ćete to i saznati. U pravnom životu se ovaj ugovor u stvari zove bračni ugovor. Ovim ugovorom budući supružnici uređuju imovinske odnose na postojećoj ili budućoj imovini. Ugovor mora biti zaključen u pismenoj formi i mora biti overen od strane sudije. 1) Kada zakažete venčanje u nadležnoj opštini, a pošto ste …

Pročitaj »

Kako sastaviti ugovor

U ovom članku ćemo vam dati odgovore na pitanja kako sastaviti ugovor. U savremenom ekonomskom okruženju, od krucijalne je važnosti obezbediti sebe i svoj biznis od svih neželjenih situacija koje mogu da prouzrokuju nepoštovanje ugovorenih obaveza. Bilo da se radi o poslovnom aranžmanu, ili bilo kojoj drugoj vrsti dogovora, bilo da je sa druge strane stola totalni stranac ili najbolji …

Pročitaj »

Kako čitati brzo

Ako ste prosečan čitalac, možete povećati brzinu čitanja za pedeset procenata ili više primenom nekoliko naučnih principa i prečica. Ali možete se zapitati, ako čitam brzo da li ću zapamtiti manje od onoga što sam pročitao? Uopšte nije tako. Povećaćete vašu moć koncentracije i tako ćete razumeti i zapamtiti bolje nego što to činite sada. Ovde čemo vam ukratko predstaviti …

Pročitaj »

Kako bolje učiti

Da li ste jedan od nebrojenih učenika koji ne mogu efikasno da uče ni za šta na svetu i pitaju se kako bolje učiti? Počnete sa dobrim namerama i na kraju završite samo sa solidnim ocenama? Evo nekoliko brzih saveta koji vam mogu pomoći da dostignete više. 1) U redu je da prvi korak bude pronalaženje mesta za učenje. Ovu …

Pročitaj »

Kako analizirati pesmu

Većina vas je verovatno ovde zato što ima ovako nešto za domaći zadatak i pita se kako analizirati pesmu. Lirika kao književni rod je veoma specifična i ponekad teško razumljiva. Jezik lirske pesme je potpuno drugačiji od jezika ostalih književnih rodova. Značenja i emocije su sabijeni u stihove, reči često nemaju svoje osnovno značenje nego znače nešto potpuno drugo. Zbog …

Pročitaj »

Kako napisati pripremu za čas

Pisanje pripreme je nešto što vam treba pomoći da bi bolje realizovali čas. Ukoliko želite da vam ona bude korisna i dobra smernica trebate planirati realne i izvodljive situacije. Upotrebite onaj materijal koji vam je dostupan i imajte na umu uslove škole u kojoj radite. Pre nego što pristupite pripremanju časa trebate poznavati sledeće: 1) Nastavni plan i program za …

Pročitaj »

Kako biti dobar nastavnik

Ako ste se odlučili za nastavnički poziv i pitate se kako biti dobar nastavnik, ili o tome samo razmišljate treba da znate da je to veoma odgovorno zanimanje. Pred vama su mladi umovi koje treba oblikovati i usmeriti na pravi put. Zbog toga biti dobar nastavnik nije samo profesionalna težnja ka usavršavanju nego i lična, moralna obaveza koju sa sobom …

Pročitaj »

Kako izabrati fakultet

Pre nego što donesete odluku o svom budućem školovanju i zanimanju, prvo pročitajte ovaj tekst i saznajte kako izabrati odgovarajući fakultet. Bez obzira da li imate završenu opštu ili stručnu srednju školu, možete konkurisati za bilo koji fakultet. Za ovaj korak nikada nije kasno, bez obzira na godine. Pažljivo promislite i dajte sebi vremena da donesete pravu i konačnu odluku. …

Pročitaj »

Kako pobediti strah od ispita

Ako ste i vi jedni od onih koji se pitaju kako pobediti strah od ispita, onda ste na pravom mestu. U današnje vreme sve veći broj vas se odlučuje da nastavi sa školovanjem nakon završetka srednje škole. Neki se odlučuju za fakultete a neki za više škole. Ono sa čim se skoro svaki student susreće u toku svog studiranja je …

Pročitaj »

Kako brzo naučiti

Pitate se kako brzo naučiti? Naš narod kaže “Što je brzo, to je i kuso“, i u velikom broju situacija, to je istina. Međutim, moderan život nam je nametnuo tako užurban tempo, i mi mu se moramo prilagoditi. U ovim vremenima, to pogotovo teško polazi za rukom studentima, jer na većini fakulteta gradivo nije reformisano, preobimno je i ima previše …

Pročitaj »