Kako napisati predlog za sporazumni razvod braka

Sporazumni razvod braka je jedan od načina da se brak razvede. Drugi način razvoda braka je razvod po tužbi u parničnom postupku. Da bi se brak razveo sporazumnim razvodom potrebno je, kako to i samo ime kaže da postoji sporazum, odnosno saglasnost supružnika o želji da se razvedu, kao i sporazum oko imovine toku su stekli u braku i oko malotetne dece, ako su stečena u braku.

Kada je reč o imovini koja je stečena u toku trajanja braka supružnici mogu slobodno da se dogovore o načinu deobe ali kada je u pitanju sporazum o deci, sud će imati pravo da izvrši procenu da li je navedeni sporazum u skladu sa najboljim interesima dece. Ako sud oceni da sporazum o deci nije u skladu sa najboljim interesom deteta, sud ima ovlašćenje da predloži drugačji dogovor o vršenju roditeljskog prava, a ukoliko to roditelji ne prihvate onda se ne može smatrati da je zaključen sporazumni razvod braka.

Ukoliko postoji dogovor suprižnika o svim pitanjima, postupak sporazumnog razvoda braka se okončava već na prvom ročištu.

razvod braka

Kako napisati predlog za sporazumni razvod braka

Može se reći da je ovo bolji način razvoda braka bez mnogo komplikacija i utroška vremena kao i energije kod bračnih supružnika. Predlog za sporazumni razvod braka podnosi se sudu prema mestu prebivališta bilo kog supružnika, a moguće je i da se supružnici dogovore o mesnoj nadležnosti suda koji će voditi postupak. Sporazum o mesnoj nadležnosti se podnosi u okviru predloga za sporazumni razvod braka, ali se može podneti i u okviru posebnog dokumenta. Sve činjenice koje se ističu u predlogu bitno je da se potkrepe odgovarajućim dokazima.

Kada primi predlog za sporazumni razvod braka sud zakazuje ročište. Postupak je hitan. Kada se radi o bračnom paru koji ima decu, ročište se zakazuje u roku od 15 dana od dana kada je predlog za sporazumni razvod braka stigao u sud.

Sam sporazum o razvodu braka mora biti sačinjen u pisanom obliku i potpisan od strane oba bračna druga. U okviru sporazuma potrebno je da se spostigne sporazum o pitanjima koje se tiču:

a) zajedničke imovine, imovine koja je stečena u braku supružnika i da postigne dogovor kome će imovina pripasti. Potrebno je tačno izvršiti identifikaciju imovine, navesti o kakvoj se imovini radi, kao i dostaviti tačne podatke o pravnom osnovu njenog sticanja kao i dokaze o vlasništvu;

b) roditeljskog prava – dece, ukoliko bračni drugovi imaju decu potrebno je postići sporazum – kome će dete biti povereno na „čuvanje i vaspitanje“. Potom se dogovara i način održavanja odnosa između deteta i roditelja sa kojim ono neće živeti (učestalost, vreme i mesto viđanja, zajedničko vreme tokom praznika, letovanja, zimovanja…);

c) izdržavanja dece, deo sporazuma kojim se odrećuje ko je u obavezi da izdržava dete i u kolikoj visini. Obično je roditelj sa kojim dete ne živi u obavezi da izdržava dete.

Na samom ročištu povodom predloga za sporazumni razvod braka moraju biti prisutne obe stranke. Naravno, supružnici mogu angažovati advokata, pa se sami ne moraju pojavljivati na samom ročištu. Nije moguće da oba bračna druga imaju istog advokata. Na ročištu sad proverava urednos predloga, a najbitnija činjenica o kojoj sud vodi računa po službenoj dužnosti je ta da li je predloženi sporazum koji se tiče roditeljskog prava i modela viđanja sa detetom kao i izdržavanje deteta, u najboljem interesu deteta. Ukoliko sud oceni da je predlog uredan, da sadrži sve elemente i da je u najboljem interesu deteta, usvojiće sporazum i brak će biti i zvanično razveden.

U situaciji kada sud proceni da predlog nije u naboljem interesu deteta, što pretstavlja pravni standard o kome sud vodi računa u svakom konkretnom slučaju na poseban način, predložiće svoju varijantu vršenja roditeljskog prava i izdržavanja dece, koju su supružnici dužni da prihvate, jer ukoliko je ne prihvate neće moći na sporazuman način da se razvedu.

Vaša reklama u ovom članku?
Sponzorišite ovaj članak sa reklamom ka vašem sajtu, poslu, ponudi.. Budite brži od vaše konkurencije. Kliknite ovde za više informacija

Saveti

Zabrana kopiranja članka

Ceo sadržaj ovog članka je vlasništvo sajta Kakopedija.com i autora, ukoliko nije drugačije napisano. Njegovo preuzimanje je uslovljeno Creative Commons 3.0 licencom. Svako kopiranje i korišćenje materijala bez navođenja autora i linka ka izvoru, ili korišćenje u komercijalne svrhe smatra se kršenjem autorskih prava i podleže zakonskim sankcijama.

Sarenalaza

Avatar photo
Pozitivna osoba, dobar čovek, odan prijatelj.

SLIČNO

mobing

Kako prepoznati i sprečiti mobing

Zastrašivanje i maltretiranje je oblik agresivnog ponašanja u kome neka osoba svesno i namerno iz …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *