Kako – Odricanje bosanskog državljanstva

Razgovarali smo sa advokatom Almom Prnjavorac i advokatom Azur Prnjavorac, pravnim ekspertima za pitanja državljanstva Bosne i Hercegovine.

U kojoj godini je bilo najviše odricanja i kako ocjenjujete naredne godine ?

Najviše odricanja od državljanstva BiH je bilo 2003 godine, ocjenjujem da će se u svakoj narednoj godini taj broj znatno smanjivati, te da će mnogo države u budućnosti omogućiti dvojna državljanstva, tako da naši državljani Bosne i Hercegovine, više neće biti primorani da se odreknu svoga državljanstva da bi prihvatili državljanstvo neke druge države.

Signing testament

Da li je u godinama prije 1999 dolazilo do dodjele državljanstva Bosne i Hercegovine „sumnjivim licima

Ranije su važili drugi zakoni, npr oko 1995. godine od strane MUP-a RBiH i to po tada važećem Zakonu o državljanstvu, preuzetom iz bivše SR BiH: „Bilo je dovoljno izraziti želju za bh. državljanstvom, zakleti se na lojalnost ovoj zemlji i donijeti dokaze o nekažnjavanju u BiH, pa da postanete državljanin BiH. Mnogo državljanstva tako dodjeljena su se kasnije poništavala.

Šta mislite o emigraciji BiH stanovništva u zadnjem desetljeću, te o budućem periodu:

Podaci Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH pokazuju da van BiH živi 1.350.000 emigranata, što čini oko 35 posto ukupne populacije BiH. Ovi podaci za većinu država ne obuhvataju mlađe osobe, odnosno osobe koje su rođene van BiH.

S obzirom na to da ne postoje precizni podaci o odlasku mlade i visokoobrazovane radne snage iz BiH, kao primjer mogu poslužiti pokazatelji Svjetske banke iz 2000. godine, prema kojima je procenat visokoobrazovani koji su emigrirali iz BiH iznosio 23,9 %, što BiH stavlja na drugo mjesto u Evropi“. Međutim, državljanstvo neke druge zemlje uzeo je znatno veći broj Bosanaca i Hercegovaca od onoga broja koji se pominje u medijima, s obzirom da većina zemalja  ne traži odricanje od bh. državljanstva, a tu je i moratorij iz 2004.g. na primjenu zakonske odredbe u trajanju od 10 godina, koji je donio Ured visokog predstavnika za BiH, koja se odnosi na  spornu zakonsku odredbe o gubitku BiH državljanstva, ukoliko se stekne državljanstvo neke druge države, koja ne zabranjuje dvojna državljanstva.

advokat azurDa li mislite da će se cijena administrativna taksa za odricanje od BiH državljanstva uskoro biti niža, jer sada je jako visoka:

Administrativna taksa državi BiH će se smanjiti za minimalno 50% u narednoj godini do dvije. Lično sam istakla poslaniku u Skupštini BiH da je taksa enormno visoka i da je nerazumno opterećenje našim državljanima, koji žele drugo državljanstvo.

 „Omiljeno jelo bračnog partnera kao uvjet za državljanstvo“

U Njemačkoj, ako ste „uzoran radnik i građanin“, možete nakon određenog vremena dobiti njeno državljanstvo. Ali ako ne znate šta vaš bračni partner najviše voli da jede, državljanstvo vam se može oduzeti. Šalu na stranu, ali njemačka je vlada zadnjih godina poduzela veoma oštre mjere prema onim našim građanima koji su, radi sticanja njemačkog državljanstva, sklopili fiktivni brak. Njima u kontrole dolaze razne komisije i tada „bračni parovi“ ima da odgovaraju kao na kvizu, na otprilike ovakva pitanja: šta vaš muž najviše voli da jede, koji mu je omiljeni glumac, gdje ste bili za prvu godišnjicu braka, ko je njegov najbolji prijatelj, kako mu se zovu roditelji, s kim se najviše druži na poslu i sl. 2005godina

Kako se gleda na državljanstvo po međunarodnom pravu ?

Prema međunarodnim načelima, smatra se da se pitanja državljanstva ubrajaju u  unutrašnju odnosno isključivu nadležnost države. Državljanstvo je pravni odnos javno – pravnog karaktera između fizičkog lica i suverene države na osnovu koga to lice ima status državljanina, odnosno pravna veza koja neko lice vezuje za neku državu. Svaka država ima pravo svojim ustavom i zakonima odrediti ko ima pravo na njezino državljanstvo. Država je slobodna da dodijeli svoje državljanstvo kome god hoće i međunarodno pravo je u tome ne ograničava. Dakle, svaka država, kada određuje da li je jedno lice njen državljanin, to vrši na osnovu svojih propisa o državljanstvu i obratno, na osnovu svojih pravnih pravila o državljanstvu ona ne može određivati vezu sa državljanstvom između jednog fizičkog lica i strane države. Iako u međunarodnom pravu nije prihvaćena doktrina o tzv. neraskidivoj privrženosti, koja bi državu sprečavala da neko lice odricanje od državljanstva suprotno njegovoj volji, u pravilu samo izuzetno se dopušta državama da nekoga svog građanina liše državljanstva protiv njegove volje.

Da li se naši građani odlučuju za povratak u državljanstvo BiH ?

Kod nekih postoji interes da ga vrate, takođe vidi se to po evidencijama stranaca za prijavu boravka u BiH. Tako imate slučajeva da se osobe rođene u BiH prijavljuje kao stranac da bi ponovno stekla državljanstvo BiH. A zbog rođenja i znanja jezika imaju olakšane uslove konzumiranja tog prava s obzirom na to da se cijeni kako su u stanju brzo da se integriraju u bh. društvo. Imamo puno osoba koje su stekle penziju negdje drugo i sada su nakon prestanka radnog odnosa odlučili da se vrate u BiH i tu ponovno žive“, No povratak državljanstva BiH nije tako lagan i jednostavan za sada.

Za sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine nova pravila

Kandidati će morati dokazati znanje jednog jezika i pisma

Sporna odredba Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine kojom se predviđa automatski gubitak bosanskohercegovačkog državljanstva građana koji su uzeli državljanstvo zemlje s kojom Bosna i Hercegovina nema potpisan bilateralni sporazum, uskoro bi mogla biti ukinuta, ističe advokat Alma Prnjavorac.

Poznavanje pisma i jezika

Dosadašnja zakonska odredba po kojoj stranac koji traži bh. državljanstvo mora “poznavati jedan od jezika ustavotvornih naroda Bosne i Hercegovine“ mijenja se i proširuje, pa će tako potencijalni bh. državljani morati dokazati “dovoljno poznavanje pisma i jezika jednog od konstitutivnih naroda BiH“. To znači da će se ubuduće provjeravati i znanje latiničnog ili ćiriličnog pisma, a ne samo bosanskog, hrvatskog ili srpskog jezika. Predviđeni su i dodatni uvjeti za prijem u državljanstvo, kako bi se spriječile već viđene situacije u kojima su međunarodni teroristi i kriminalci dolazili do bh. pasoša. Bez prava na BiH državljanstvo ostat će stranci protiv kojih se vodi kazneni postupak, potom oni koji predstavljaju prijetnju po sigurnost Bosne i Hercegovine, kao i oni koji odbiju potpisati izjavu o prihvaćanju ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Uvjet za prijem u bh. državljanstvo bit će i posjedovanje stalnog izvora prihoda za vlastito izdržavanje, te izmirivanje svih financijskih obveza prema Bosni i Hercegovini, ističe advokat Alma Prnjavorac.

Tendencija odricanja od BiH državljanstva se smanjuje, a ponovni zahtjevi za upis u knjigu državljana BiH  povećavaju ?

Na veliku sreću, upravo tako, iz godine u godinu je broj zahtjeva za prestanak državljanstva manji, dok sa druge strane raste broj onih koji žele da vrate svoje državljanstvo. Mnoge zemlje uvode institut dvojnoga državljanstva što doprinosi ovakvome stanju. Vaša država Republika Hrvatske ušla je u  EU, što automatski znači dvojno državljanstvo za sve državljane Hrvatske koji žele državljanstvo neke od zemalja Europske unije, a Bosna i Hercegovina je, nažalost, još daleko od te mogućnosti.

Godina boravka u Bosni i Hercegovini

Vijeće ministara je prema Parlamentu Bosne i Hercegovine uputilo prijedlog izmjena postojećeg Zakona o državljanstvu, koji, između ostalog, predviđa i brisanje sporne odredbe, a koju je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnom. Štaviše, olakšava se povrat bh. državljanstva za one koji su ga se iz različitih razloga odrekli u proteklom razdoblju. Naime, za takve osobe će biti dovoljno da imaju prijavljen privremeni ili stalni boravak u BiH  godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ponovno dobivanje bh. državljanstva. To, međutim, nisu jedine predložene novine u propisu koji regulira pitanje državljanstva Bosne i Hercegovine. Sukladno Europskoj konvenciji o državljanstvu, Bosna i Hercegovina je obavezna olakšati prijem stranaca u državljanstvo, pa su i u tom kontekstu predviđene određene izmjene. Stranci koji žele bh. državljanstvo do sada su morali ukupno trinaest godina provesti u Bosni i Hercegovini prije nego dobiju mogućnost podnošenja zahtjeva za prijem u državljanstvo. Sada se to vrijeme skraćuje na osam godina i to tako što se prijavljeni stalni boravak u BiH s osam skraćuje na tri godine. Uz pet godina privremenog boravka koje obvezno prethodi stalnom boravku u BiH, ukupno vrijeme koje stranac treba provesti u Bosni i Hercegovini prije mogućnosti da zatraži državljanstvo iznosi osam godina, ističe za naš list advokat Alma Prnjavorac

Konflikt zakona vezan za odricanje od državljanstva i apatridiju ?

Neke države imaju zakone o državljanstvu koji dozvoljavaju pojedincima da se odreknu svog državljanstva bez prvobitnog sticanja ili dobijanja garancija za sticanje drugog državljanstva. Ovo često dovodi do apatridije. Konflikti zakona o ovom pitanju mogu nastati kada neka država ne dozvoljava odricanje državljanstva sve dok taj pojedinac prvo ne stekne neko drugo državljanstvo, dok druga država neće da dodijeli svoje državljanstvo dok se pojedinac prvo ne odrekne svog originalnog državljanstva. Ponekad se i negdje drugo od pojedinca može tražiti da se odrekne državljanstva za koje se pretpostavlja da ga ima prije nego što mu se omogući da podnese zahtjev za državljanstvo tamo gdje živi, čime se taj pojedinac dovodi u situaciju apatridije dok ne dobije novo državljanstvo. Da bi se izbjegao ovaj problem shodno Konvenciji iz 1961. godine, gubitak ili odricanje državljanstva trebalo bi da budu uslovljeni prethodnim posjedovanjem ili garancijama za sticanje drugog državljanstva.

Zakonska odredba:

Zakonom o državljanstvu BiH je određeno u članu 19:

„1. Građanin koji je napunio osamnaest godina, koji živi u inostranstvu i ima državljanstvo druge države, ili mu je zagarantovano sticanje državljanstva druge države, ima pravo da se odrekne BiH državljanstva.

 1. Djetetu koje živi u inostranstvu i ima državljanstvo druge države ili mu je isto zagarantovano prestaje državljanstvo BiH odricanjem na zahtjev oba roditelja kojima je državljanstvo BiH prestalo odricanjem, ili na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo prestalo odricanjem uz saglasnost drugog roditelja koji je državljanin BiH, ili na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo BiH prestalo odricanjem, ako je drugi roditelj mrtav ili je izgubio roditeljsko pravo ili je stranac ili osoba bez državljanstva ili na zahtjev usvojioca ako mu je prestalo državljanstvo BiH odricanjem i odnos između usvojioca i usvojenog djeteta je odnos potpunog usvojenja. Ako je dijete starije od 14 godina, zahtijeva se njegov pristanak.
 2. U slučajevima iz st. 1. i 2. ovog člana, državljanstvo BiH prestaje licu kada nadležni organ utvrdi da su ispunjeni potrebni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana i stranci uruči rješenje o prestanku državljanstva BiH, ili kad joj ga nadležno diplomatsko-konzularno predstavništvo BiH u inostranstvu uputi poštom.“

ZAKONSKI OKVIR IZ DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

 • ZAKON O DRŽAVLJANSTVU BOSNE I HERCEGOVINE (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09, 87/13, 22/16-prečišćeni tekst),
 • Zaključak uz Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 13/99),
 • Pravilnik o obliku obrasca uvjerenja o državljanstvu (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 10/98),
 • Pravilnik o postupku prijema u državljanstvo Bosne i Hercegovine osoba koje se smatraju od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 67/09),
 • Odluka o ratifikaciji Ugovora o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 4/03),
 • Uputstvo o vođenju Centralne evidencije lica koja su stekla državljanstvo Bosne i Hercegovine putem naturalizacije (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 27/00),
 • Uputstvo o vođenju Centralne evidencije lica koja su stekli državljanstvo Republike Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 27/00, 57/09),
 • Sporazum o dvojnom državljanstvu između Kraljevine Švedske i Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine-međunarodni ugovori“, broj: 2/06),
 • Uputstvo o naknadnom upisu činjenice rođenja i činjenice državljanstva u matične knjige osoba koje su državljanstvo stekli po propisima RBosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 30/16),
 • Pravilnik o izdavanju garancije u postupku sticanja državljanstva Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 7/14),
 • Pravilnik o preciziranju dokaza o ispunjavanju uslova za sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine naturalizacijom ili olakšanom naturalizacijom (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 7/14),
 • Pravilnik o vođenju evidencije o sticanju i prestanku državljanstva Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 7/14).

Vezani članci: Ispis iz bosanskog državljanstva

Tagovi: odricanje od bosanskog državljanstva, odricanje od državljanstva BiH, odricanje od BiH državljanstva, odricanje od državljanstva Bosne i Hercegovine

Zabrana kopiranja članka

Ceo sadržaj ovog članka je vlasništvo sajta Kakopedija.com i autora, ukoliko nije drugačije napisano. Njegovo preuzimanje je uslovljeno Creative Commons 3.0 licencom. Svako kopiranje i korišćenje materijala bez navođenja autora i linka ka izvoru, ili korišćenje u komercijalne svrhe smatra se kršenjem autorskih prava i podleže zakonskim sankcijama.

Dejan Đorđević

Avatar photo
Završio sam prava i nadam se uspešnoj karijeri u advokaturi. Cilj mi je da na ovom sajtu pomognem drugima koliko je to moguće.

SLIČNO

mobing

Kako prepoznati i sprečiti mobing

Zastrašivanje i maltretiranje je oblik agresivnog ponašanja u kome neka osoba svesno i namerno iz …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *