Kako se definiše intelektualna svojina

Intelektualna svojina predstavlja veoma važan segment preduzeća, pre svega jer utiče na njegovu konkurentsku poziciju na tržištu ali takođe i na njegovu ekonomsku snagu. Intelektualna svojina predstavlja pravno zaštićene inovacije jednog preduzeća, kao i znanja i iskustva koje preduzeće poseduje.
intelektualna svojina

Kako se definiše intelektualna svojina

  1. Radi se o jednom opštem, pravnom i tehničkom pojmu kojima se determinišu kreacije ljudskog uma i određeni simboli koje predstavljaju neopipljiva dobra.
  2. Podrazumeva zakonom definisana prava koja proizilaze iz intelektualnih aktivnosti u oblasti privrede, nauke, književnosti. Rezultat je inovativne sposobnosti i istraživačko-razvojne aktivnosti unutar preduzeća.
  3. Intelektualna svojina koja je zaštićena omogućuje vlasnicima isključivo pravo korišćenja predmeta koji je zaštićen, zabranu iskorišćavanja od strane drugih lica kao i prenos svojine putem ugovara. Na taj način se čuva znanje organizacije, koje je sadržano u proizvodima, dizajnima, bazama podataka, dokumentima.
  4. Zaštita prava intelektualne svojine predstavlja veoma ozbiljan problem. Zato se u svetu dosta radi na usavršavanju postojećeg sistema zaštite prava intelektualne svojine, takođe i u Srbiji su doneti brojni zakonu u skadu sa svetskim zahtevima.
  5. Portfolio intelektualne svojine čine: autorsko pravo, elementi pronalazaštva kao što su patenti, dizajni, brojna tehnloška unapređenja i znakovi razlikovanja kao na primer žig i oznaka geografskog porekla.
  6. Poznavanje intelektulane svojine je veoma važno za strategijsko odlučivanje preduzeća. Važno je za menadžere, istraživanje i razvoj, računovodsto i druge ogranizacione segmente u preduzeću. Nerazumevanje značaja intelektualne svojine može ozbiljno da ugrozi konkurentsku poziciju preduzeća i da dovede do velikih gubitaka kao što su piraterija na internetu, ugrožavanje patenta i krađa poslovnih tajni.
Vaša reklama u ovom članku?
Sponzorišite ovaj članak sa reklamom ka vašem sajtu, poslu, ponudi.. Budite brži od vaše konkurencije. Kliknite ovde za više informacija

Zabrana kopiranja članka

Ceo sadržaj ovog članka je vlasništvo sajta Kakopedija.com i autora, ukoliko nije drugačije napisano. Njegovo preuzimanje je uslovljeno Creative Commons 3.0 licencom. Svako kopiranje i korišćenje materijala bez navođenja autora i linka ka izvoru, ili korišćenje u komercijalne svrhe smatra se kršenjem autorskih prava i podleže zakonskim sankcijama.

Ema Nikolic

SLIČNO

neverbalna komunikacija

Kako neverbalno komuniciramo

Svaki put kad nekome uputimo verbalnu poruku, uputimo i neverbalnu. Sve što kažemo propraćeno je …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *