Kako pronaći katastarsku parcelu

Katastarska parcela označava osnovnu površinu u katastru zemljišta i mora da predstavlja posebnu celinu koja se koristi pod jednom kulturom, kao i topografsku celinu i ima površinu veću od 200 kvadratnih metara. Određivanje brojeva katastarskih parcela vrši se u svakoj katastarskoj opštini. Katastarska parcela mora da ima poseban broj, a u slučaju deobe – podele parcele uz isti broj se dodaje podbroj kako se ne bi remetila jedinstvenost brojeva. Ako se, primera radi, katastarska parcela broj 1000 deli na dva dela, onda se postojeća briše i formiraju se dve nove sa posebnim brojevima 1000/1 i 1000/2.

katastarska parcela pronalazenje

Podaci o katastarskim parcelama nalaze se u katastru nepokretnosti, koji predstavlja javnu knjigu u kojoj su zabeležene osnovni podaci o nepokretnostima.

Kako pronaći katastarsku parcelu

Sledi upustvo: Kako pronaći katastarsku parcelu kada se ne poseduje tačan broj parcele, adresa, kao ni ime vlasnika:

 1. Na sajtu geoSrbija – Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka NIGP – mogu se pronaći svi potrebni podaci za katastarsku parcelu
 2. Po otvaranju sajta geoSrbija kliknite na link za novu digitalnu platformu za nacionalnu infrastrukturu geoprostornih podataka, nakon čega će se na ekranu pojaviti geografsko područje R Srbije sa pripadajućim tabelama
 3. Pomoću miša locirajte područje na kojem se nalazi tražena parcela
 4. Sa leve strane, gde se nalazi ikona „Basemaps“ izabrati opciju „Ortofoto“
 5. Kada se pronađe konkretna lokacija sa leve strane kliknite na ikonu „Cadaster“ i tu štiklirajte opcije „Building“ i „Catastar Parcel“, nakon čega će se na odabranom području pojaviti isparcelisano područje sa brojevima katastarskih parcela i obeleženim objektima.
 6. Nakon dobijenih podataka o broju katastarske parcele, kako bi dobili precizne podatke o vlasniku i status parcele treba posetiti sajt Republičkog geodetskog zavoda
 7. Odabrati kategoriju „Katastar nepokretnosti“
 8. Odabrati podopciju „Javni pristup“
 9. U prikazanoj aplikaciji odabrati „opštinu“, a nakon toga i „katastarsku opštinu“, potom i ikone pretrage u nastavku (u desnom delu na kraju svake kolone u tabeli) po broju parcele ili po adresi
 10. Klikom na ikonu „parcele“ otvara se novi prozor gde treba ukucati broj parcele koji je prethodno pronađen na geoSrbija, kao i kontrolni kod, a potom „prikaži“
 11. Po otvaranju „Rezultata pretraživanja parcele“ vidi se tabelarni prikaz koji daje podatke o broju parcele, broju dela parcele, površini, adresi, načinu korišćenja zemljišta, kao i vrsti zemljišta. Ukoliko na parceli postoje i objekti, ispod tabele parcele nalaziće se i tabela sa podacima o zgradama i drugim građevinskim objektima, gde se nalaze podaci o ulici, broju, površini objekta, načinu korišćenja objekta i status objekta
 12. U krajnjem desnom delu tabele nalazi se ikona koja označava „podatke o nepokretnosti“ i klikom na nju dobijaju se svi neophodni podaci o katastarskoj parceli iz katastra nepokretnosti, gde se osim podataka o parceli odnosno adresi, površini, vrsti zemljišta, broja lista nepokretnosti, broja plana, kulturi zemlišta, nalaze i podaci o vlansiku, vrsti prava svojine, obliku svojine, obimu prava i udela, kao i da li na navedenoj parsceli postoji teret
 13. U slučaju da je poznat broj katastarske parcele ili tačna adresa onda je jednostavnije podatke o nepokretnosti dobiti tako što se na sajtu Republičkog geodetskog zavoda pristupa napred navedenom traženju podataka.

Neophodne stvari

Katastar zemljišta sadrži činjenično stanje i sastoji se od katastarskih planova – grafički podaci, koji se mogu menjati jer dolazi do promena; zatim od operata, reč je o registrima i spiskovima i treći deo katastra zemljišta su elaborati. U zemljišnim knjigama, naznačeno je pravno stanje nad nekretninom, tako da se vode podaci o nekretnini, kao i podaci o pravnom odnosu prema nekretnini.

Objedinjeni katastar zemljišta i zemljišne knjige čine Jedinstvenu evidenciju nepokretnosti, koja nije još u potpunosti završena. Razlika između opštine, kao jedinice lokalne samouprave i katastarske opštine je ta što na teriotriji jedne opštine postoji više katastarskih opština, koje uglavnom pokrivaju teriotriju pojedinačnog sela.

Prema načinu korišćenja zemljišta se dela na plodna i neplodna.

Plodna zemljišta – katastarske kulture su: njiva, vočnjak, vinograd, vrt, livada, pašnjak, šuma.

Kod katastarskog klasiranja zemljišta postoji osam kategorija u okviru polodnog zemljišta za svaku katastarsku kulturu posebno i određuje se na osnovu prirodnih (tip zemljišta, vodni režim..) i ekonomskih uslova (pristupačnost parcele, udaljenost od glavnog puta ili naseljenog mesta…). Za svaku parcelu se na osnovu kulture i klase određuje katastarski prihod, koji predstavlja polaznu tačku za određivanje poreza za poljoprivredno zemljište.

Vaša reklama u ovom članku?
Sponzorišite ovaj članak sa reklamom ka vašem sajtu, poslu, ponudi.. Budite brži od vaše konkurencije. Kliknite ovde za više informacija

Saveti

Upozorenja

Zabrana kopiranja članka

Ceo sadržaj ovog članka je vlasništvo sajta Kakopedija.com i autora, ukoliko nije drugačije napisano. Njegovo preuzimanje je uslovljeno Creative Commons 3.0 licencom. Svako kopiranje i korišćenje materijala bez navođenja autora i linka ka izvoru, ili korišćenje u komercijalne svrhe smatra se kršenjem autorskih prava i podleže zakonskim sankcijama.

Goran Despotović

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *