Trgovina

Kako definisati robu i njena svojstva

roba

Roba je proizvod ljudskog rada namenjen razmeni. Roba svojim korisnim svojstvima može da zadovolji određenu potrebu ljudi. Kako definisati robu i njena svojstva Da bi se bolje razumela definicija robe možemo posmatrati na primer obućara. Ukoliko on proizvodi cipele za sopstvene potrebe one jesu proizvod ljudskog rada i imaju korisno svojstvo, ali nisu roba jer nisu namenjeni razmeni tj nekom …

Pročitaj »

Kako je tekao razvoj oblika vrednosti

razvoj vrednosti

Prilikom razmene robe vrednost jedne robe se izražava određenom količinom druge robe. Količinska srazmera u kojoj se upotrebne vrednosti jedne vrste robe razmenjuju za manju ili veću količinu upotrebne vrednosti neke druge robe naziva se prometna vrednost. Preko prometne vrednosti izražava se vrednost robe. Kako je tekao razvoj oblika vrednosti Postoji više oblika vrednosti robe, a to su : prost …

Pročitaj »

Kako vršiti promociju u Internet trgovini

internet trgovina

Najbitnije za one koji žele da se upuste u trgovinu putem Interneta jeste to da moraju da sagledaju prednosti i nedostatke koji im pruža Internet. Svoje poslovanje moraju da pokušaju da uklope u nepisana pravila ove mreže. Veoma je bitno da započinjanje posla preko interneta preduzeća shvate ozbiljno i da mu pristupe sa istom pažnjom, kao da se radi i …

Pročitaj »

Kako kreirati domaću robnu marku

robna marka

Slobodno možemo tržište posmatrati kao arenu u kojoj se proizvodjači i trgovina bore za svaki promil potrošača. Kreiranje robne marke i uopšte njen uspeh zavisi od menadžera, zaposlenih, vlasnika, dobavljača, i društva u celini. Kako kreirati domaću robnu marku Zahtevi potrošača postaju sve složeniji, a sami potrošači postaju sve probirljiviji. U kompleksu tražnje nalaze se zahtevi potrošača da proizvod poseduje …

Pročitaj »

Kako definisati rabat

rabat

Rabat je oblik razlike u ceni koji se izražava u apsolutnom iznosu ili u procentu od utvrdjene maloprodajne cene neke robe, a javlja se u slučaju kada proizvodjač formira tu cenu, ali od trgovine zahteva da se te cene i pridržava. Kako definisati rabat Postoje razne vrste rabata. On može biti stalni i promenljivi i to u zavistnosti od namere …

Pročitaj »

Kako se izračunava kalkulacija cene trgovinske robe

kalkulacija cene

Pojam kalkulacija potiče od latinske reči calculation što znači izračunavanje proračun, a ona predstavlja izračunavanje cene po jedinici proizvoda. Osnovni cilj kalkulacije je da se svaki proizvod ili usluga optereti onolikim iznosom koliki je svojim nastankom uslovio. Kako se izračunava kalkulacija cene trgovinske robe Cene koje se javljaju u robnom prometu su: 1) fakturna (kupovna) cena jeste cena po kojoj …

Pročitaj »

Kako funkcionišu aukcije

Aukcije su javne prodaje na kojima se kupci nadmeću, tj. licitiraju robu, tako da se roba na kraju prodaje licu koji istakne najpovoljniju ponudu u odnosu na ostala zainteresovana lica za kupovinu. Na aukcijama se prodaje: 1) lako kvarljiva roba 2) roba nestandarnog kvaliteta (npr. vuna, koža, krzno) 3) umetnički i drugi skupoceni predmeti 4) stvari koje se prodaju po …

Pročitaj »

Kako se izračunava kalkulacija nabavne cene robe

Kalkulacija je postupak izračunavanja cene nekog proizvoda. Nabavna cena jednaka je zbiru fakturne vrednosti i zavisnih troškova nabavke. Kako se izračunava kalkulacija nabavne cene robe U zavisnosti od toga na koji način se prenose zavisni troškovi nabavke se dele: 1) na direktne zavisne troškove (to je u stvari prosta kalkulacija). Ovi troškovi nastaju kada se vrši prevoz samo jedne vrste …

Pročitaj »