Kako izabrati izabranog lekara

Ovom procedurom utvrđuje se redosled i sadržaj postupaka prilikom opredeljivanja pacijenata za izabranog lekara u Domu zdravlja. Procedura se primenjuje u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, Službi za zdravstvenu zaštitu žena, Službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine i Službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu.
izabrani-lekar

Kako izabrati izabranog lekara

Pacijent se samovoljno opredeljuje za određenog izabranog lekara u navedenim službama. Ovo ima za cilj da izabrani lekar u kontinuitetu prati zdravstveno stanje pacijenta i njegove potrebe u zdravstvenom sistemu.

  1. Osiguranici imaju pravo da odaberu lekara u već navedenim službama Doma zdravlja. Izbor se vrši prilikom prve posete lekaru i tada se potpisuje i izjava o izabranom lekaru.
  2. Osigurano lice može imati samo jedan zdravstveni karton kod izabranog lekara u toj službi, a zdravstvenu zaštitu ostvaruje na osnovu overene zdravstvene knjižice ili overene potvrde o korišćenju zdravstvene zaštite uz važeći dokument kojim se potvrđuje identitet lica,npr. lična karta. Ako isprave o osiguranju nisu overene, pravo na zdravstvenu zaštitu lice ostvaruje samo u slučaju hitne medicinske pomoći.
  3. Izabrani lekar se bira na period od jedne kalendarske godine, do 31.12. tekuće godine, sa spiska lekara koji je istaknut u svakoj zdravstvenoj službi. Ako osigurano lice po isteku ovog roka ne želi da promeni lekara, opredeljenje za datog lekara se smatra trajno važećim.
  4. Opredeljivanje se vrši na za to određenim obrascima i to u 2 primerka, od kojih se jedan daje pacijentu, a drugi ostaje u zdravstvenom kartonu pacijenta. U ambulantama u kojima ne postoji mogućnost uvođenja pacijenta u kompjutersku evidenciju RFZO, već se ukucavanje vrši u drugoj ambulanti izdaje se i treći primerak. Izabrani lekar treba da primi svakog pacijenta koji se za njega opredeli, osim ako je broj osiguranika koji su za njega opredeljeni veći 20% od proseka Doma zdravlja.
  5. Izabranog lekara za dete do 18 godina bira roditelj, usvojitelj, staratelj ili hranitelj. Osiguranom licu koje nema poslovnu sposobnost lekara bira staratelj. Ako osigurano lice ne može da popuni obrazac, to za njega može učiniti lice koje on pismeno ovlasti.
  6. Timska sestra evidentira osiguranika u registar opredeljenih osiguranika, zdravstveni karton i elektronsku evidenciju.
Vaša reklama u ovom članku?
Sponzorišite ovaj članak sa reklamom ka vašem sajtu, poslu, ponudi.. Budite brži od vaše konkurencije. Kliknite ovde za više informacija

Saveti

Upozorenja

Zabrana kopiranja članka

Ceo sadržaj ovog članka je vlasništvo sajta Kakopedija.com i autora, ukoliko nije drugačije napisano. Njegovo preuzimanje je uslovljeno Creative Commons 3.0 licencom. Svako kopiranje i korišćenje materijala bez navođenja autora i linka ka izvoru, ili korišćenje u komercijalne svrhe smatra se kršenjem autorskih prava i podleže zakonskim sankcijama.

Jelena Ivković

Avatar photo

SLIČNO

vitamin c

Kako vitamin C utiče na naš imunitet

Vitamin C igra glavnu ulogu u stvaranju kolagena, koji je važan za rast i obnavljanje …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *