Kako objasniti monetarne efekte finansijskih inovacija

Inovacije predstavljaju proces pomoću kojeg se ideje transformišu u nove /unapredjene proizvode, usluge ili procese. Suština finansijskih inovacija sastoji se u snažnom jačanju delovanja tržišnog mehanizma u finansijskom sektoru ekonomije.
finansijske inovacije

Kako objasniti monetarne efekte finansijskih inovacija

Najznačajniji monetarni efekti finansijskih inovacija su:

1) povećana uloga deviznih kurseva kamatnih stopa kao transimisionih mehanizama monetarne politike,
2) povećanje nestabilnosti odnosa izmedju monetarnih varijabli i ekonomskih aktivnosti,
3) povećano korišćenje fleksibilnih kamatnih stopa,
4) povećanje relativnog značenja tržišta vrednosnih papira,
5) smanjenje segmentacije finansijskog tržišta,
6) povećana globalizacija finansijskog tržišta,
7) povećana mikroefikasnost finansijskih tržišta uz porast sistemskih rizika i nestabilnosti.

Povećana uloga deviznih kurseva i kamatnih stopa ukazuje na povećani značaj cenovnih mehanizama u transmisiji monetarnih impulsa u odnosu na klasične kvantitete kredita.

S obzirom na to da primena finansijskih inovacija utiče na povećanje brzine novčanog opticaja, dolazi i do povećanja kratkoročne nestabilnosti tražnje transakcionog novca.

Kao posledica primene finansijskih inovacija je i jačanje tržišta hartija od vrednosti, a na taj način jačaju i direktni kreditni odnosi izmedju kreditora i debitora.

Svojim uticajem na smanjenje segmentacije finansijskih tržišta, finansijske inovacije utiču i na brisanje nekih razlika izmedju bankarskih i nebankarskih institucija. Samim tim, neophodno je regulisati finansijsko tržište delovanjem na tržanju kredita.

Finasijske inovacije brišu i prostorne i vremenske granice izmedju nacionalnih finansijskih tržišta, a to naravno dovodi do globalizacije finansijskih tržišta.

One dovode i do mikroefikasnosti finansijskog tržišta, ali uz istovremeno povećanje sistemskih rizika i neizvestnosti. Na taj način, dolazi do nestanka razlike izmedju novca i ostalih aktiva, a tako može doći do ugrožavanja stabilnosti mikrosistema.

Dakle, zaključak je da, u uslovima rastućih finansijskih inovacija za centralne banke postaje osnovni problem, ali i zadatak, da stvore akdekvatan i dovoljno efikasna regulacioni mehanizam kojim će moći da reguliše likvidnost makro sistema.

Vaša reklama u ovom članku?
Sponzorišite ovaj članak sa reklamom ka vašem sajtu, poslu, ponudi.. Budite brži od vaše konkurencije. Kliknite ovde za više informacija

Zabrana kopiranja članka

Ceo sadržaj ovog članka je vlasništvo sajta Kakopedija.com i autora, ukoliko nije drugačije napisano. Njegovo preuzimanje je uslovljeno Creative Commons 3.0 licencom. Svako kopiranje i korišćenje materijala bez navođenja autora i linka ka izvoru, ili korišćenje u komercijalne svrhe smatra se kršenjem autorskih prava i podleže zakonskim sankcijama.

Mirjana Krstic

SLIČNO

industrijski profit

Kako definisati industrijski kapital i industrijski profit

Veoma često čujemo da je osnovni motiv poslovanja u stvari profit. To je u stvari …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *