Kako analizirati pesmu

Većina vas je verovatno ovde zato što ima ovako nešto za domaći zadatak i pita se kako analizirati pesmu. Lirika kao književni rod je veoma specifična i ponekad teško razumljiva. Jezik lirske pesme je potpuno drugačiji od jezika ostalih književnih rodova. Značenja i emocije su sabijeni u stihove, reči često nemaju svoje osnovno značenje nego znače nešto potpuno drugo. Zbog toga, lirske pjsme su često hermetične (zatvorene), teško razumljive i često je potrebno napraviti detaljnu analizu kako bi ih pravilno protumačili. Da bi napravili analizu pesme potrebno je poznavati jednu oblast nauke o književnosti koja se zove Teorija književnosti. Mi vam preporučujemo da sa sobom uvek imate udžbenik Teorije književnosti, Dragiše Živkovića ili Milivoja Solara. Ovde nećemo dati neka generalna uputstva o analizi pesme, ali ćemo vam dati neke osnovne smernice koje su manje-više iste prilikom analize bilo koje pesme:

Kako analizirati pesmu

1) Čitanje. Bez čitanja nema razumevanja. Uvek pročitajte pesmu nekoliko puta. Ostavite dovoljno vremena da reči odzvanjaju u vašim mislima. Pored čitanja u sebi, uvek pesmu pročitajte i naglas. Pokušajte da slušate ritam, melodiju i sloj zvučanja u kojima često možemo prepoznati emocije. Pokušajte da izrecitujete pesmu onako kako ste je doživeli.

2) Forma. U formu pesme spada njen vanjski oblik. Na ovom stepenu analize možemo da utvrdimo od koliko se strofa i stihova pjesma sastoji. Koliko svaki stih ima slogova na kojem slogu je pauza i sl. Deo Teorije književnosti koji se bavi stihom jeste Metrika. S’toga vam preporučujemo da pogledate to poglavlje u vašim udžbenicima. Forma nam često može pomoći da razgraničimo motive, ali i da u nekim slučajevima otkrijemo značenje. Npr ukoliko pesnik poštuje formu i u jednom trenutnku namerno lomi stih, menja broj slogova u stihu, odustaje od nekog šablona to verovatno radi kako bi naglasio neku reč neki stih u kome je skrivena suština.

3) Sloj zvučanja. Lirska pesma, za razliku od ostalih rodova ima melodiju, ritam, koji su naglašeni. Obratite pažnju na sloj zvučanja. Čitajte pesmu naglas i slušajte… Razmislite čime pesnik postiže ritam i melodiju? Da li ritam, melodija i zvučanje pesme odgovaraju osnovnoj emocijii…
Pogledajte kakva je rima: obgrljena, parna ili ukrštena? Da li rima postoji uopšte ili pesnik drugačije uspostavlja melodiju? Da li postoje aliteracije i asonance (stilske figure ponavljanja istih suglasnika i samoglasnika) u nekim stihovima?

4) Stil. Stil je najindividualniji segmet u pjesmi. Razmislite o stilu pesme koju analizirate. U stil spadaju neobičan jezik (arhaičan, moderan, upotreba novih reči kovanica, neologizama i sl), upotreba reči sa drugačijim značenjem, tj analiza stilskih figura u pesmi: metafore, metonimije, anafore, epifore, simboli, alegorije itd. Pokušajte analizom stila utvrdite po čemu se taj pesnik i ta pesma razlikuje od drugih koje vi znate.

5) Značenje. Značenje pesme zapravo proizilazi iz svega gore navedenog. Da bi razumeli pesmu na pravi način treba prvo da prođemo kroz sve ove korake i značenje će početi samo da se otkriva.

U ovom koraku možemo da odredimo vrstu pesme (rodoljubiva, misaona, socijalna, ljubavna i sl), da odredimo tematski okvir kao i tematiku, te motivsku strukturu pesme.
Ukoliko treba da napišemo sastav na temelju analize pjesme, ovi koraci su samo šablon, tj struktura na osnovu kojeg treba da napišete pismeni sastav. Uvrstite sve ono što analizom dobijete u jednu smislenu celinu podeljenu na uvod, razradu i zaključak.

Oceni clanak

Oceni clanak

1 zvezdica2 zvezdice3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdicebroj glasova: 218, prosek: 3,52

Loading...Loading...

Zabrana kopiranja clanka

Zabrana kopiranja clanka

Ceo sadrzaj ovog clanka je vlasnistvo sajta Kakopedija.com i autora, ukoliko nije drugacije napisano. Njegovo preuzimanje je uslovljeno Creative Commons 3.0 licencom. Svako kopiranje i koriscenje materijala bez navodenja autora i linka ka izvoru, ili koriscenje u komercijalne svrhe smatra se krsenjem autorskih prava i podleze zakonskim sankcijama.

O autoru:

Napiši komentar